• สัญญาจ้าง 6 เดือน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • หยุดเสาร์อาทิตย์

27-May-20

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ปฏิบัติงานที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 • หยุดเสาร์อาทิตย์

25-May-20

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • ปฏิบัติงานที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 • หยุดเสาร์อาทิตย์

25-May-20

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ปฏิบัติงานที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 • หยุดเสาร์อาทิตย์

25-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่