• อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ในตำแหน่ง กลุ่มธุรกิจRetail
  • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ในตำแหน่ง กลุ่มธุรกิจRetail
  • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ในตำแหน่ง กลุ่มธุรกิจRetail
  • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่