• เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง ดูแลรักษาเครื่องจักร

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manager Sales Furniture
 • Senior Sales Furniture
 • Furniture Project

14-Jun-19

 

Applied
 • Sales ขายเครื่องถ่ายเอกสาร
 • Printer
 • Fuji Xerox , Ricoh

13-Jun-19

 

Applied
 • เพศหญิง โสด อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางด้านการบัญชี
 • มีทักษะในการพิมพ์ดีดขั้นสูง

13-Jun-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Content
 • Soft Content
 • Content Writer

12-Jun-19

THB13k - 20k /เดือน

Applied
 • Pivot, VLOOKUP
 • สถิติ,วิเคราะห์ข้อมูล
 • Data Analyst

12-Jun-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • มีความสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความสามารถในการรับสภาพการกดดันได้ดี

12-Jun-19

THB10k - 13k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีทักษะด้านการสอน การนาเสนอ การพูดต่อหน้าชุมชนได้
 • มีทักษะการประสานงานการเจรจากับบุคคลต่าง ๆ
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ มีทัศนะคติเชิงบวกในการทำงาน

12-Jun-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied