• วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา
 • มีความรู้ทางด้านการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง
 • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree with 1-5 years’ experience
 • Have service mind and good manners
 • Have good communication skills

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในธุระกิจ (Soft Line)
 • มีทักษะการบริหารดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์บริหารทีมงาน 3-5 ปี

17-Oct-19

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์บริหารทีมงาน 3-5 ปี

17-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานด้านค้าปลีกหรืองานบริการ
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน

17-Oct-19

 

Applied
 • วุฒิ ม 3. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ทักษะคอมพิวเตอร์ดี

17-Oct-19

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริการ 10 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

17-Oct-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป
 • หากมีรถยนต์ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Oct-19

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้าน Strategic, CRM
 • มีจิตใจรักการบริการ มีบุคคลิกภาพ
 • ทักษะภาษาอังกฤษดีเยี่ยม ทั้งอ่านพูด

17-Oct-19

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริการ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

17-Oct-19

 

Applied
 • 3 Years experiences in Business Development
 • Graduate Bachelor or Master Degree in relatedfiled
 • Business mindsets, Good interpersonal skills

17-Oct-19

 

Applied
 • 1-2 Years Experinced as an Mangement consultant
 • Strong analytical skills with Retail knowledge
 • Mature, Professional, and High responsibility

17-Oct-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาบัญชี หรือการเงิน
 • สามารถทำงานนอกสถานที่หรืออกต่างจังหวัดได้
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS.Office โดยเฉพาะ Excel

17-Oct-19

 

Applied
 • Minimum of 1-3 years of responsible experience
 • 0-3 years of team management
 • Have great understanding in marketing related

16-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in related field
 • Minimum of 5-7 years of responsible experience
 • Have knowledge in marketing, customer relations

16-Oct-19

 

Applied
 • Minimum of 5-10 years of responsible experience
 • Have knowledge in bank partners, marketing
 • Have communication skills

16-Oct-19

 

Applied
 • ใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop,Illustrator ได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์และค้นหาไอเดียในการออกแบบใหม่ๆ
 • หากมีความรู้ภาษา Html , css ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Oct-19

 

Applied
 • + year working experience
 • Knowledge of Google Analytics would be a plus
 • Proficient English

16-Oct-19

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้าน Strategic, CRM
 • มีจิตใจรักการบริการ มีบุคคลิกภาพ
 • ทักษะภาษาอังกฤษดีเยี่ยม ทั้งอ่านพูด

15-Oct-19

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริการ 3-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

15-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in related field
 • Minimum of 1-3 years of responsible experience
 • Have knowledge in marketing communications

15-Oct-19

 

Applied
 • Graduate in Bachelor or Master Degree in marketing
 • 1 Years experienced in marketing communication
 • Passionate in working with Luxury retails

14-Oct-19

 

Applied
 • Promote activities, sale promotion, or campaign
 • Manage and improve website and content
 • Manage online media and advertising

14-Oct-19

 

Applied
 • At least 35 years
 • Bachelor's degree in Culinary Arts or related
 • More than 5 years in kitchen operation

14-Oct-19

 

Applied
 • public relation, communication or marketing
 • Having experience more than 1 years
 • Experience in retail business will be advantage

14-Oct-19

 

Applied
 • Graduate in Master Degree in marketing field.
 • 1 Years experienced in marketing communication
 • Passionate in working with Luxury retails

14-Oct-19

 

Applied
 • Manage overall operations marketing
 • Have experiences Minimum of 3-5 years experience
 • Analyzing data to set up annual budget

14-Oct-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน
 • มีประสบการณ์งานด้านค้าปลีก
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

14-Oct-19

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารจัดการ Stock

14-Oct-19

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ & ภาษาจีน ดี

14-Oct-19

 

Applied
 • At least 40 years
 • Understanding in various cooking method
 • More than 5 years in kitchen operation

14-Oct-19

 

Applied
 • Graduate in Master Degree in marketing field.
 • 1 Years experienced in marketing communication
 • Passionate in working with Luxury retails

11-Oct-19

 

Applied