• สามารถเขียน Code, SQL, Python หรือ SAS
 • เขียนโปรแกรม วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Computer Science

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • ไม่มีสัญญาผูกมัด

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • ไม่มีสัญญาผูกมัด

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • ไม่มีสัญญาผูกมัด

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • ไม่มีสัญญาผูกมัด

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • ไม่มีสัญญาผูกมัด

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • ไม่มีสัญญาผูกมัด

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลระบบงานจัดซื้อผ่าน Oracle และ SAP 3-5 ปี
 • มีปสก.บริหารทีมอย่างน้อย 3 ปี มีภาวะผู้นำ
 • มีทักษะเจรจาต่อรอง, สามารถใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Financial Analyst,Business Analyst
 • Coordinate with operation controller
 • Consolidate company capex and depreciation budget

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Provide daily, weekly and monthly financial
 • Expenses and income record
 • Budget plan

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • master's degree, 30-37 years old
 • At least 3 years of leadership experience
 • managing high volume operations in retail, hotel,

23-Sep-19

 

Applied
 • Experience in Trade Planning & Marketing
 • Strong marketing mindset and result-oriented
 • Strong negotiation and coordinate

23-Sep-19

 

Applied
 • Financial Analysis, Business Analyst
 • Budgeting, Managing Operation Costs,
 • Preparing and analysis performance report

23-Sep-19

 

Applied
 • Minimum 5 years of working experiences in HRM ,HRD
 • Strong analysis and manpower planning
 • Strong logic and good command in English

23-Sep-19

 

Applied
 • Business Planning
 • Finance controller
 • Cost analysis

23-Sep-19

 

Applied
 • Mobile App marketing experience
 • B2C paid advertising
 • Google Analytics

23-Sep-19

 

Applied
 • new business development
 • experience in doing business proposal
 • Project evaluation

23-Sep-19

 

Applied
 • Sales/ Buy forecast & merchandising mix analysis
 • Passionate in Fashion and Proficiency in MS Excel
 • Trade Plan Dry Food

23-Sep-19

 

Applied
 • Plan and produce volume forecast plan
 • Min 5 years in Supply Chain,Logistics or related
 • Work 5 days a week/ Based on HO

23-Sep-19

 

Applied
 • เภสัชกร Full Time
 • เภสัชกรร้านยา
 • ไม่มีสัญญาผูกมัด

23-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Trade Promotion or Trade Plan or Merchandise
 • Key Account Brand
 • Trade Plan Soft Line

23-Sep-19

 

Applied
 • Account Executive
 • advertising agency
 • Marketing Trade Plan

23-Sep-19

 

Applied
 • Develop in display & assortment
 • Exp. in Merchandise of Mobile phone & Operator
 • Able to set merchandise strategies for products

22-Sep-19

 

Applied
 • Sourcing and procurement for construction
 • Bachelor's Degree in Civil/ Mechanical Engineering
 • 3-5 yrs of purchasing experience with contruction

22-Sep-19

 

Applied
 • ดูแลระบบสั่่งซื้อ Oracle, เปิด PO, PR และวางบิล
 • มีปสก.ดูแลระบบการสั่งซื้อ Oracle และเปิด PO, PR
 • มีความละเอียด รอบคอบ มี Service-minded แก้ปัญหาได้

22-Sep-19

 

Applied
 • Sales/ Buy forecast & merchandising mix analysis
 • Bachelor Degree or higher in mathematics-related
 • Passionate in Fashion and Proficiency in MS Excel

22-Sep-19

 

Applied
 • Develop in display & assortment
 • Direct exp. in Mobile & Accessories Merchandiser
 • Able to set merchandise strategies for products

22-Sep-19

 

Applied
 • Direct 5 years in Buyer for Home/ Small Appliance
 • Strong negotiation, analytical, and communication
 • Work well under high pressure and strong in Excel

22-Sep-19

 

Applied
 • Handle for house brand products development
 • All media strategy planning & brand awareness
 • Min. 5 years of Marketing/ Brand Management

22-Sep-19

 

Applied
 • Handle for all buying Ladies' Clothing
 • Direct buying experiences from Fashion Retail
 • Strong negotiation & analytical skills

22-Sep-19

 

Applied
 • 0-3 yrs in Admin Support from Import & Export firm
 • Strong co-operation and communication skills
 • Prefer Chinese and based in Guangzhou,China

22-Sep-19

 

Applied
 • Develop in display & assortment
 • Direct exp. in Mobile & Accessories Merchandiser
 • Able to set merchandise strategies for products

22-Sep-19

 

Applied
 • Direct 5 years in Buyer for Home/ Small Appliance
 • Strong negotiation, analytical, and communication
 • Work well under high pressure and strong in Excel

22-Sep-19

 

Applied
 • Handle for all buying Ladies' Clothing
 • Direct buying experiences from Fashion Retail
 • Strong negotiation & analytical skills

22-Sep-19

 

Applied
 • Handle for all buying in Men's Clothing
 • Direct buying experiences from Fashion Retail
 • Strong negotiation & analytical skills

22-Sep-19

 

Applied
 • Sourcing & selecting in Lifestyle/ Sport Equipment
 • Min. 3-5 years in Buyer from Hypermarket or Retail
 • Strong negotiation, dynamic, and analytical skills

22-Sep-19

 

Applied
 • Sourcing and procurement of store equipment
 • Bachelor's Degree in Mechanical Engineering
 • 3-5 years of direct experience in procurement

22-Sep-19

 

Applied
 • ดูแล System Support, เปิด PO, PR และวางบิล
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้ออย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีความละเอียด รอบคอบ มี Service-minded แก้ปัญหาได้

22-Sep-19

 

Applied
 • Develop in display & assortment
 • Direct exp. in Mobile & Accessories Merchandiser
 • Able to set merchandise strategies for products

22-Sep-19

 

Applied
 • Direct 5 yrs. in Buyer for Mobile Phone & Operator
 • Strong negotiation, analytical, and communication
 • Work well under high pressure and strong in Excel

22-Sep-19

 

Applied
 • Handle for all buying in Men's Clothing
 • Direct buying experiences from Fashion Retail
 • Strong negotiation & analytical skills

22-Sep-19

 

Applied
 • Sourcing and procurement for construction
 • Bachelor's Degree in Civil Eng. or Architect
 • 3-5 yrs of purchasing experience with contruction

22-Sep-19

 

Applied
 • Handle for all buying Ladies' Clothing
 • Direct buying experiences from Fashion Retail
 • Strong negotiation & analytical skills

22-Sep-19

 

Applied
 • Sourcing and procurement of store equipment
 • Bachelor's Degree in Mechanical Engineering
 • 3-5 years of direct experience in procurement

22-Sep-19

 

Applied
 • Direct sourcing and procurement for DC/ Warehouse
 • Bachelor's Degree or higher in Logistics
 • 3 yrs of direct experience in Sourcing or Buying

22-Sep-19

 

Applied

VP, CRM & Marketing

Big C Supercenter Public Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Member acquisition/increasing, membership promo
 • Launch membership promotions
 • Improve CRM management & system and touch point

22-Sep-19

 

Applied

AVP, CRM & Marketing

Big C Supercenter Public Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Member acquisition/increasing, membership promo
 • Launch membership promotions
 • Improve CRM management & system and touch point

22-Sep-19

 

Applied
 • Graphic designing on fabric or textile
 • 3-5 yrs. of direct exp. from Fashion Retail Firm
 • Portfolio is a must. Creative & Passion in Fashion

20-Sep-19

 

Applied
 • Min.2 yrs experience in Online Project-co
 • External & internal team coordinate
 • Experienced with Application and Online platform.

20-Sep-19

 

Applied
 • Data segmentation, Customer / Campaign Analyst
 • E-commerce, O2O, CRM online
 • BI, statistical software

20-Sep-19

 

Applied