• รับผิดชอบงานธุรการสำนักงาน
 • ดำเนิการออกใบขอซื้อ (PR) รายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 • บันทึกรายการในการออกใบ PR ครั้งต่อไป

27-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor Degree in IT, Computer or related field
 • 1 year’s hands on experience in Cisco, HP
 • Knowledge of server and storage is advantaged.

27-Jan-20

 

Applied
 • 3 year B2B sales experience
 • Experience in selling IT solutions
 • High basic & high commission with no cap

27-Jan-20

 

Applied
 • Experience with automated tape systems
 • Design and configure storage networks, disks
 • Good Knowledge & experience in Network

27-Jan-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • จัดทำและประสานงานการตรวจสอบทางการเงิน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ในงบประมาณ

27-Jan-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่