• ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอม
 • ใช้งาน PHP Framework เช่น Codeigniter หรือ Yii ได้
 • ประสบการณ์ 1-2ปี ในการเขียน PHP, SQL, Javascript

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย- หญิง อายุ 25- 38 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ /นิเทศศาสตร์
 • ประสบการณ์ในการเป็นA.E/Marketing ไม่น้อยกว่า 1 ปี

09-Oct-19

 

Applied
 • ชาย- หญิง อายุ 25- 38 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ /นิเทศศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้าน AE/ Marketing ไม่น้อยกว่า 3 ป

09-Oct-19

 

Applied
 • Content Digital
 • At least 1 year experience as creative copywriting
 • Good understanding of digital & online communicati

09-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ูดูแลสือ online Digital Marketing
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำ SEO, SEM
 • ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และ Data-Driven Thinking

09-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Experience Marketing or related at least 3 years
 • Creative, Design, initiative, result and custome
 • Strong analytical and project management skills.

09-Oct-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ,เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผ่านงานบรรณาธิการสื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์และมีความรู้ด้าน online

09-Oct-19

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • Good Understanding of JAVA, IDE and some 3rd party
 • Experience Android APIs and Frameworks

09-Oct-19

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอม
 • ใช้งาน PHP Framework เช่น Codeigniter หรือ Yii ได้
 • ประสบการณ์ 1-2ปี ในการเขียน PHP, SQL, Javascript

09-Oct-19

 

Applied
 • ux ui Design
 • Web Design
 • Graphic Design

09-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied