• วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3 ขึ้นไป
  • สามารถยกสินค้าหนักได้ ขยัน กระตือรือร้น
  • มีประการณ์ด้านการผลิตสินค้า 1 ปี

10-Aug-20

 

Applied