• ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 10 – 15 ปี ขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Marketing, Business, Tourism
 • 3 years working experience preferable in tourism
 • Computer literate and good IT skills

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • -
 • -
 • -

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Associate Sales , Sales Agent Property Consultant
 • Provident Fund, Health Insurance,Dental fee,
 • Salary plus commission, 10Annual Leave

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การเป็นโค้ชหรือเคยเป็นนักฟุตบอลอาชีพ
 • Recruit Thai and foreigner รับคนไทยและต่างชาติ
 • สามารถควบคุม สื่อสารและถ่ายทอดความรู้กับเด็กได้ดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Coordinate office activities
 • Manage phone calls and correspondence
 • Support all purchasing which required

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน

Applied
 • Public Relations
 • Communication
 • marketing

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Create strategies, commercial plan
 • forecast annual, quarterly, monthly sales growth
 • Create and develop contents with digital agency

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree in law, social sciences
 • 5 years in counter smuggling of migrants
 • Understanding maritime context in Southeast Asia

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Reservations Executive

Discova

ราชเทวี

 • Minimum 1 year experience in the tourism industry
 • Take your passion for travel further
 • Delivering amazing experiences to our customers

21-Feb-20

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Online Travel Agency
 • International Workplace Environment
 • Great Locations, Great Benefits

21-Feb-20

 

Applied
 • HTML, JavaScript, JQuery , Less หรือ SCSS เป็นต้น
 • ใช้Javascript Frameworkเช่น VueJs, ReactJs/Angular
 • Responsive Design ,Git ( Version Code control)

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Customer Service Representative

FLAT MONTHLY CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Customer services
 • Hospitalities and Tourism
 • Guest Service Agent, GSA

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

School Program Sales Assistant

GROUND Asia

เมืองนนทบุรี

 • sell our programs to APAC international schools
 • work experience in travel&tourism or education
 • Proactive, ‘can do’ attitude

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Program Manager

GROUND Asia Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • 3 yrs exp in travel, tourism or international edu
 • Excellent English communication skills
 • Able to Start working on March

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good Location: BTS Asoke or MRT Sukhumvit
 • วุฒิปริญญาตรี หรือ โท สาขาการเงิน
 • Experience:5-10 yrs Accounting,Treasury,Investment

21-Feb-20

 

Applied
 • Working in Recruitment Field more than 2 years
 • Good English Skill
 • Good Communication & Excellent Personality

21-Feb-20

 

Applied
 • Maintain Database for hotels rates, promotions
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Hotel & Tourism
 • At least 1-2 years experience in managing hotel

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Hotel & Tourism
 • 3 years experience in managing hotel contracting
 • Thai Nationality age 28 or above

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Account Payable
 • Account Payable
 • Junior account payable

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 10 ปี
 • ประสบการณ์ในระดับผูจัดการไม่ตํ่ากว่า 5 ปี

21-Feb-20

 

Applied
 • Quality Assurance
 • Automotive Technology
 • Manufacturing

21-Feb-20

 

Applied

Area Manager (Nike)

FASHION KINGDOM CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Build the brand as a premium shopping
 • Achieve maximum profitability
 • Maintain excellence in customer service,

21-Feb-20

 

Applied
 • Male / female with age 30-35 yrs.
 • 3-5 years of public relations exp. in real estate
 • Superb writing abilities

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 6+ years or more of relevant travel and product
 • Proven experience negotiating large contracts
 • Extensive knowledge of western and tourism markets

21-Feb-20

 

Applied
 • 1-5 years experience in the Tourism industry.
 • Make Quotations to oversea travel agents.
 • Excellent in Computer literate.

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience working in a B2B marketing team
 • Excellent time and project management skills
 • Self-motivator and strong team player

21-Feb-20

 

Applied
 • Minimum 1-year experience as a corporate lawyer
 • Excellent command of Thai verbal and written skill
 • Capable of working independently and as a team

21-Feb-20

 

Applied
 • Hotel experience in similar position.
 • F&B Background is more benefits
 • Strong team players and socialized

21-Feb-20

 

Applied
 • Sales Manager - European Market
 • Strong interpersonal skill, able to close sales
 • Attend travel marts, sales trip in Europe

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Admissions Officer
 • Administration
 • Registar

21-Feb-20

 

Applied

Data Entry

Tourkrub.com Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Apply data program techniques and procedures
 • Attention to detail
 • “get it done” attitude and work ethic

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 1 year of paid advertising experience
 • Knowledge of keyword research tools
 • Strong proficiency in Google and LinkedIn Ads

20-Feb-20

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Technology Sales with Uncapped Bonus
 • 2+ years experience in a technical sales role.
 • A passion for VR and Technology in general.

20-Feb-20

THB25k - 35k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • At least 4 years of solid IT working experience
 • regional project assignments
 • support for companywide IoT devices

20-Feb-20

 

Applied
 • With experience would be an advantage.
 • Good command of English
 • Fitness like yoga, Water gymnastic, Zumba

20-Feb-20

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Financial Controller

Box24 Co., Ltd.

ห้วยขวาง

 • 5+years experience in the area of Business Finance
 • Extensive experience in financial contro
 • Good command of English

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2+years experience in the area of Business Finance
 • Hands-on experience with DCF, NPV, IRR
 • Good command of English

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Require experience in Agile, Kanban or Scrum
 • Experience developing RESTful APIs
 • Good command of English

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Require experience in Agile, Kanban or Scrum
 • Experience in JAVA and Kotlin
 • Good command of English

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of Java and RESTful
 • Experience with JavaScript/HTML/CSS
 • Good command of English

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2 years' experience in Automotive
 • At least 10 years’ experience as QA
 • Have knowledge of 8D Report, PPAP, APQP etc

20-Feb-20

 

Applied
 • Thai 25-30 years old
 • AWS Technologies,Google Cloud Platform
 • BTS Ari, Excellent English skill

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Swim Teacher

Traill International School

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree related field
 • At least 2 years work experience
 • Strong Oral Communication Skills

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Online Travel Agency
 • International Workplace Environment
 • Great Office Locations, Great Benefits

20-Feb-20

 

Applied
 • sourcing
 • IT sourcer
 • IT recruitment

20-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โทด้านบริหารธุรกิจ การเงินหรือเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ประจำเดือน

20-Feb-20

 

Applied

Accounting Officer

Tourkrub.com Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting > General Accounting
 • Accounting > Credit Control
 • Accounting > Others

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied