• ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล,รัฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้าน ทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้าน จัดทำเงินเดือน

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years’ experience in OD / HRD
 • Strong facilitation and communication skill
 • Implement OD Projects

13-Feb-20

 

Applied
 • Human Resource
 • Performance Management
 • HRM & HRD

13-Feb-20

 

Applied
 • 2 - 5 years of Human Resources experience
 • age between 26-30 years
 • Thai nationality only

13-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Recruitment
 • Compensation and Benefits
 • HR Administration

12-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's or Master’s Degree in Psychology
 • ars experience in Recruiting, Employee Relations
 • Ability to work independently and multi task

12-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Recruitment experience
 • Knowledge of Labor Law
 • Best Location: MRT Lumphini or BTS Sala Daeng

11-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied