• จัดทำสรุปรายงานยอดขายรายเดือนส่งแจ้งคู่ค้า
 • มีประสบการณ์ด้านการซื้อ-ขายออนไลน์
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years of experience in Sales field
 • Computer literacy
 • Able to work on night time/upcountry/abroad someti

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong fashion retail management experience
 • Passionate in fashion products
 • Good English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead and manage sales & leasing team
 • Develop sales & leasing strategic plan
 • Experience in Wholesale or Retail Business

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Create marketing and promotion strategy
 • Strong quantitative and analytical skills
 • Passion for cosmetics

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sport Equipment, Sport, Fashion, Athlete
 • Retail Manager, Store Manager, Operation Manager
 • International brand

13-Dec-19

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Sales, Key Account Management, Customer Management
 • FMCG, Consumer Products, Cosmetic to Retail, OTC
 • Good in English

12-Dec-19

 

Applied
 • Strong cosmetics & skincare experience
 • Sales Driven
 • Global luxury beauty brand

12-Dec-19

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Sales,Sales Executive,Client Executive
 • Channel Sales
 • Retail,Wholesales,Modern Trade,Project Sales

12-Dec-19

 

Applied
 • Management, Sales
 • Passion for sports
 • Chance of Promotion

12-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales Executive, Sales
 • Traditional Trade, CVS, Retail, Wholesales
 • 1 year sales experience

12-Dec-19

 

Applied
 • Regional Exposure
 • Luxury Retail
 • Career development opportunity

11-Dec-19

 

Applied
 • Bachelor's degree in sales, marketing
 • 5+ years of experience
 • Experienced in managing big team

11-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Excellent English communication and presentation
 • Open minded, strong negotiation

10-Dec-19

 

Applied
 • Experiences in Modern trade
 • Experiences in Beauty/Cosmetic industry
 • Experiences in FMCG industry

09-Dec-19

 

Applied
 • 10 years of experience in Modern trade or retail
 • Took part in modern trade business roles.
 • Construction/Building Materials Modern Trade

09-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied