• สัญชาติไทย สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • ปสก.ในงานขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • ประจำนิคมสินสาคร ทำงานวันจันทร์-ศุกร์

12-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or above in Marketing Field
 • 5 years working experience in Marketing
 • Conduct marketing plan, marketing research

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female
 • Age: 25-35 years
 • 3 years+ of work experience

11-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sale Representative
 • Feed Additive Sale
 • Animal Feed Additive Sale

06-Aug-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • พนักงานประจำ
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied