• Sales
 • Marketing
 • Intern

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Work 5 days for week
 • At least 5 years’ experience in mid-Management.
 • Good communication in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • attractive package
 • Good career path
 • MNC

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
 • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
 • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • นำเสนอขาย
 • ทักษะการเจรจาต่อรอง
 • การตลาด

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Franchise Sales and Marketing
 • Find and support new franchisees, Conduct training
 • Excellent written and verbal skills in English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Create and Find potential customers
 • Communication between Taiwan and Thailand
 • Provide after-sales service

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Integrate retail plan with Product marketing plan
 • Cascade marketing plan
 • Have experience in retail market sensing

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
 • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
 • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ชอบทำงานนอกสถานที่มากกว่างานออฟฟิศ
 • รักความสนุกสนาน ท้าทาย
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Sales and Marketing Experience
 • Very good in English Language
 • Experience in Luxury Home

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย การบริการ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • สามารถใช้ Microsoft office

13-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13-Nov-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • To develop sales strategy
 • To develop marketing strategy to support sales
 • To develop current channel distribution

12-Nov-19

 

Applied
 • Sales
 • Marketing
 • Real Estate

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Marketing Business Administration
 • At least 7 years’ Experience in sales & marketing
 • Human relations and personality, good image

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in businessม Marketing
 • Experience at least 2 - 3 years in Export sales
 • Excellent written and speaking in English

12-Nov-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป
 • ความรู้ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

11-Nov-19

 

Applied
 • Japanese Leasing MNC / Banking
 • Leasing business
 • Information and Communications Technology

11-Nov-19

 

Applied
 • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

11-Nov-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Highly competitive compensation
 • Market leading company
 • Leadership role

11-Nov-19

 

Applied
 • 1 year of experience in international sales
 • degree in food science, food tech,or related field
 • Healthy and health conscious

11-Nov-19

 

Applied
 • 7 years of experience in international sales
 • degree in food science, food tech,or related field
 • Familiar with GMP, HACCP, ISO9100

11-Nov-19

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงาน Sale And Marketing 2 ปี
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

11-Nov-19

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Sales
 • Leasing
 • Car

11-Nov-19

THB16k - 30k /เดือน

Applied
 • Bachelor degree in any field
 • 5 years’ experience as sales and marketing
 • Have experience about Automatic Parking System

11-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in any field
 • 2 years working experience as sales or engineer
 • Good command of Japanese (N3 or above)

11-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Our Client is a Trader of Medical Devices
 • Sales & Marketing Manager (Endoscopy)
 • Good Command of English

11-Nov-19

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

10-Nov-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • มีความสามารถในการขาย สามารถพูดได้หลายภาษา
 • ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมการอาหาร
 • มีรถยนต์ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของตนเอง

09-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree with 1 years experience
 • Good English Communication, Welcome new graduate
 • Good personality and presentation skills

08-Nov-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Sales and Marketing Experience at least 5 Years
 • Good in English Communication, Writing and Reading
 • Advertising Agency Sales / PR Experience

08-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Represent company to promote products.
 • Develop pricing strategy
 • Determine price schedules and discount rates.

08-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales and Marketing Director
 • FMCG, Food & Beverage
 • Good Tracking record / Presentation skills

08-Nov-19

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • Male or Female, age 30-45 years.
 • 5 years experience in International Sales.
 • Good command of English

08-Nov-19

 

Applied
 • Sales Manager
 • Digital Platform
 • Banking

08-Nov-19

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์ในการขาย
 • มีความรู้เรื่องเกม
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

08-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for the assigned sales target
 • Monitoring of marketing trends
 • Detailed management of the marketing budget

08-Nov-19

 

Applied
 • 5 Years’ Exp in Managing Sales and Marketing
 • Experiences in Working for FMCG Companies
 • New Product Devpt Process Exp is an Advantage

07-Nov-19

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • Over 10 years of experience in Sales of Truck
 • Good in Management
 • Good command of English

07-Nov-19

 

Applied
 • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

06-Nov-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Trade Marketing, Sales, Marketing,Consumer Product
 • Business Development, Export, Import, Overseas
 • Japanese, Chinese, 5 working days

06-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Incentive เมื่อทำเป้าหมายรวมสำเร็จ (พท x 2 บาท)
 • Commission 2% เมื่อหาเคสส่วนได้และเป้าหมายรวมผ่าน
 • น้ำมันทางด่วน เบิกจ่ายจริงตามไมล์และรูปถ่าย

04-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years’ experience in sale and marketing.
 • Strong analytical, Target driven
 • Excellent interpersonal skills

21-Oct-19

 

Applied
 • Minimum 3 years’ experience in medical devices
 • A Bachelor's degree
 • Understanding and knowledge of sales and marketing

15-Oct-19

 

Applied