• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อายุระหว่าง 23 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านค้าปลีกหรืองานบริการ

2 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting
 • At least 3 years of marketing experience
 • At least 1 year of Management experience

11 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years e-commerce experience
 • digital marketing
 • online sales

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Control the branch after sales performance
 • Manage overall after sales operation
 • Improve service operation

28 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Manage Dealer's achievement
 • To achieve sales target
 • Being business partner with dealers

28 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 5+ years in head of IT
 • Microsoft Dynamix AX2012
 • team development

45 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Create and edit product listings
 • Write and proof read product details
 • Analysis and improve Product Detail Pages

52 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Ensure product listings are met KPI / policy
 • Develop and implement product listing guide line
 • Improve search by research /project /develop tools

57 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality with good command of English
 • 3+ yrs. work exp.- E-Commerce,Traffic management
 • Preferred from internet company

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Architecture, Construction Engineering
 • Auto CAD, Microsoft office
 • FMCG business (Japanese)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Managing SAP SD & IBP
 • IT landscape
 • Change Request Management

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HRBP
 • 5 years of experience in full cycle of HR
 • Talent Management and Talent Development

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วางแผนงานโฆษณาและส่งเสริมการขายทางสื่ออิเล็กทรอนิก
 • ดูแลเนื้อหาและประเมินผลคุณสมบัติเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • จัดการและดูแลระบบ SEO & E-Marketing ของบริษัทฯ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Launch and manage the entire product life cycle
 • Good in planning and analyzing market trends
 • Re-forecast business in-season based on current pe

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Analyze, Managerial Report , Control Budget
 • Sales performance
 • Expert in Excel & PPT , Good communication skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sourcing , Purchasing and analyst Product ,
 • Bachelor's degree in B.A. or related field
 • 3 years experience and Good Communication skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plan and deliver CRM strategies
 • Maintain database including customer acquisition a
 • Experience using SQL Server

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Fashion des. or Product des.
 • At least 2 years of experience
 • Proficient in AI,PS,3D

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyze and utilize trade marketing data
 • Create mechanic promotion from marketing insight
 • Campaign plan, ROI, Variances

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master/Bachelor’s degree
 • Experience in trade marketing
 • Good command of English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible and conduct for main procurement tasks
 • At least 7 years of work experience in Purchasing
 • Conduct the purchasing analysis

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อายุระหว่าง 23 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านค้าปลีกหรืองานบริการ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sr Mgr, Mobile App. Product Management
 • Develop Mobile Feature & work with Developper
 • 6 Yrs experience in product management

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้าน Strategic, CRM
 • มีจิตใจรักการบริการ มีบุคคลิกภาพ
 • ทักษะภาษาอังกฤษดีเยี่ยม ทั้งอ่านพูด

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Law or related
 • At least 5 years in property and real estate
 • Knowledgeable of property and government

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • New Graduate are welcome.
 • Good service
 • Chat (Sell products and services).

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good customer service and selling skills
 • Computer-aided design software/Basic Architecture
 • Good career path (local and regianal)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • fluent in English
 • 3-5 years sales experience in retail business
 • problem-solver, familiar of fast-pacd environment

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Key Account Supervisor/Manager(Food Service Retail
 • +5 years of experience
 • Incentive based on sales performance

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • 5 years exp. in sales coordinator/import,export
 • Good command of English
 • Good skill in using Microsoft office, E-mail

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Training Admin background is an advantage
 • Computer literacy in Microsoft Office
 • Administrative skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พัฒนา ERP
 • พัฒนา Web Application
 • ออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Tool ทางด้าน BI

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Well Versed in HRM, HRD, and C&B
 • Understanding of Thai and Regional Labor Law
 • Excellent Communications & Interpersonal skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 25 years up with a bachelor Accounting or Finance
 • 0-3 of working about Funding, Budgeting
 • Good in English (Writing and Reading)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 2 years on UI Researcher in eCommerce
 • Exp. on User Behavior and Preference Study (U&A)
 • Exp. on Market segmentation and positioning

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good knowledge of Thai GAAP, IFRS, IAS and Finance
 • Good command of spoken and written English
 • Have 10+ years’ experiences in closing account

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Data Analyst and performance management
 • Quality/Process improvement
 • Attractive compensation & benefit package

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2+ years’ experience as Sales or Consultant in ind
 • Fluent in Japanese (JLPT N2 and above)
 • Willing to grow career as Consultant

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Review accounting transactions
 • Verify all VAT and W/H Tax
 • Control the check list too completely

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Logistics Supervisor

Suntory PepsiCo Beverage (Thailand) Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Manage transportation
 • Support SPBT in strategic transport planning
 • +5 years experiences

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years management experience in high-end fashion
 • Ability to drive performance and customer service
 • Excellent spoken and written English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Excellent communications in Arabic and English
 • Able to deliver Excellent Customer Service
 • Confidence to open new conversations with customer

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent communications in Chinese and English
 • Able to deliver Excellent Customer Service
 • Confidence to open new conversations with customer

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • หยุดเสาร์-อาทิตย์
 • ทำงานติดBTS พญาไท
 • ยูนิฟอร์ม

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ใช้ภาษาอังกฤษ
 • ติดต่อประสารงาน
 • ชอบเดินทาง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Promote Compliance culture
 • Monitor overall compliance with applicable laws
 • Develop and enhance Compliance program

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • IT Management
 • Microsoft Dynamics
 • Technology

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 Year’s experience in FMCG
 • Experience in both MT & TT channels
 • Knowledge in market data analysis tool- AC Neilson

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Space Range Display Assistant

Tesco Lotus

กรุงเทพมหานคร

 • Space Range Display, Plan-o-gram
 • Bachelor's degree or higher
 • Experience in retail business preferred

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied