• ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน บริหาร
 • Accounting and Finance staff
 • พนักงานแผนกบัญชีและการเงิน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Support the implementation of IT risk management
 • Support IT risk and cyber risk assessment
 • Perform IT and security incident management

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • แสวงหากองทุน ประกัน เงินฝาก ตามเป้าที่ได้รับ
 • มีประสบการณ์ด้านธนาคาร หรืองานขายประกัน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และทักษะด้านวางแผนการเงิน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s Degree in Marketing, Information Technolo
 • Product Development
 • Retail Banking

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing
 • 1 years of working experience in Marketing Managem
 • Retail Banking

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Information Security, Network
 • CISSP, CEH, ISMS,
 • project implementation

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Operational Risk Management (CIMB THAI Auto)

CIMB Thai Bank

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's or Master's degree in related field
 • Experience 3 years in operational risk management
 • Understand in risk management

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Enterprise Architecture platform domain bank
 • planning strategy retail banking
 • solution architect

04-Aug-20

 

Applied
 • 4+ yrs exp. in retail banking, personal deposit
 • Have an outstanding network of customer base
 • Proven record in managing business relationship

04-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years direct exp. in insurance product
 • Background in personal / retail banking business
 • Exellent skill in English or Mandarin

04-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10+ yrs exp in unsecured loan product development
 • Exp. in operation process of loan product
 • Strong data analysis and communication skill

04-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Strategy
 • Business strategy
 • Product strategy

04-Aug-20

 

Applied
 • ETL Developing
 • Query Data with SQL Language
 • Design and develop report

04-Aug-20

 

Applied
 • BTS Chit Lom 5mins, Easy to your lifestyle
 • Java spring framework, micro service
 • Agile methodology and Project impact to user

04-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product development, Consumer Banking
 • knowledge of technology, trends in digital banking
 • Strong organizational, analytical, and time manage

04-Aug-20

 

Applied
 • Degree with 3 years exp creating user interface
 • Designing experiences on any type of device
 • Expert in web technologies

04-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Manager

CIMB Thai Bank

ปทุมวัน

 • Manage and track the tasks and keep the project
 • Certified PMP, Agile Project Management is a plus
 • Be flexible, dynamic, team-oriented balanced

04-Aug-20

 

Applied
 • QA Automation
 • Selenium, Robot framework, Java selenium framework
 • International Banking Business

03-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in leading UX/UI on projects
 • Work with UI designers to implement attractive des
 • Strong background in graphic design skills,

03-Aug-20

 

Applied
 • SQL
 • intergration
 • agile environment

31-Jul-20

 

Applied
 • Analyze the bank's statistic data
 • Experience in Business Continuity Plan
 • Experience from Banking industry

30-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PDPA, CIF, KYC process
 • Systemic thinking, good advisory
 • Good communication especially between IT & Biz

30-Jul-20

 

Applied
 • Plan, manage, and execute project
 • Supervise the development team member
 • Investigate, troubleshoot and Identify

30-Jul-20

 

Applied
 • 3-6 years in mobile programming languages
 • Understand t,Storyboard (iOS),Android XML layout
 • Exp in unit testing and automate testing tools

30-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Identify training and development needs
 • excellent communication and strong service minded
 • leadership, coaching motivation, interpersonal

30-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years’ experience in strategic planning
 • Project Management
 • Nearly BTS Chitlom

29-Jul-20

 

Applied