• ตรวจสอบภายในในธุรกิจประกันอย่างน้อย 8 ปี
 • วิเคราะห์ พิจารณา ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง
 • จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program)

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Operational Risk Management Analyst

Krungsri Consumer

กรุงเทพมหานคร

 • Operational Risk Management
 • Good logic with great commutation skill
 • Good remuneration package in BTS Ploen Chit area

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Carries 3-5yrs experience in Audit/Control areas
 • Wholesale Banking Products are advantage
 • Communicable in English

30-Mar-20

 

Applied
 • Basel system, Digital Risk Management
 • IT Risk, IT Security
 • Operational Risk

27-Mar-20

 

Applied
 • Familiar with BOT rules and regulations
 • Able to work under pressure to meet SLA
 • Business Continuity Management (BCM)

27-Mar-20

 

Applied
 • BTS Chit Lom 5 mins, Easy to your lifestyle.
 • Opportunity in International working environment.
 • Free fitness and Training session.

27-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Compliance & Risk Management
 • Company Secretary
 • Insurance Background

26-Mar-20

 

Applied
 • To conduct regular inspections and recommendations
 • To regularly assess occupational safety risks
 • Minimum of 2 years’ experience in OSH

26-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage Operations risk management and Compliance
 • Head Office based in Chidlom area (BTS)
 • Annual Leave start from 15 Days/year

26-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • opearational risk
 • report, Basel
 • banking, audit, measurement

26-Mar-20

 

Applied
 • Basel system, Digital Risk Management
 • IT Risk, IT Security
 • Operational Risk

25-Mar-20

 

Applied
 • Experiences in asset management or financial
 • Operational Risk
 • Good communication and interpersonal skills

23-Mar-20

 

Applied