• สามารถทำ API ด้วย Node.js
 • ประสบการณ์ทํางาน 3 - 5 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบทำงานเป็นทีม ,Office near MRT

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ในบางช่วงเวลาที่งานเร่
 • ใจสู้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้โปรแกรม C# .Net, ASP .Net , PHP
 • Database : SQL และหรือ ORACLE

24-Jan-20

 

Applied
 • C#, MVC5, ASP.NET, .Net core, .Net 4
 • Degree in Computer Science/Engineering/ IT
 • 5 Years+ Experiences in Coding&Programming

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in computer engineering
 • 2 years experienced working in Java and Java-based
 • Research and analyze existing functionalities

24-Jan-20

 

Applied
 • .NET CORE developer, C# programmer, Global FinTech
 • International Payment Gateway, Agile Scrum, OOP EF
 • financial software, new technology, Docker MVC SQL

24-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 3-year experience as System Analyst
 • C# .net, Java Script Sencha, Oracle, SQL , PL SQL,
 • Required TOEIC score at least 550

24-Jan-20

 

Applied

Programmer (PHP) – BTS Bearing

UTAC Thai Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in Computer Engineering, Computer Science
 • Knowledge of PHP and SQL is a must
 • New graduate is also welcome

24-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge in Laravel framework and APIs
 • Experience in front-end or back-end development
 • At least 3-8 years in MVC frameworks (PHP)

24-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • API Legacy &Microservice Manager, Big C E-Commerce
 • 2-3 yrs experience as Programmer,Software Engineer
 • Utilize SOAP, REST, json and AJAX technologies

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Engineering
 • 3 years experience of Web Developer
 • Designing and building application layers

24-Jan-20

 

Applied
 • Opportunity to work with cutting edge technologies
 • Passionate about technology
 • Hands-on coding, interest in developing people

24-Jan-20

 

Applied

Java Developer (Blockchain Team)

I AM Consulting Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Knowledge or Experience in Java programming
 • Familiar with J2EE, Spring MVC framework
 • Able to understand and perform Database Design

24-Jan-20

 

Applied
 • เขียนโปรแกรม
 • พัฒนาโปรแกรม
 • แก้ปัญหาโปรแกรม

24-Jan-20

 

Applied
 • Javascript,angular,react
 • Java,springboot
 • SQL Server

24-Jan-20

 

Applied
 • ออกแบบ และพัฒนา Web-based application
 • มีประสบการณ์ ASP.NET อย่างน้อย 1 ปี
 • เคยใช้งานระบบฐานข้อมูลของ Microsoft SQL Server

24-Jan-20

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Programmer
 • Developer
 • ASP.Net C# JAVAScript MSSQL Webservice / WebATI

24-Jan-20

 

Applied

Senior C/C++ Developer

ADI Resourcing Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Knowledge in C/C++ development.
 • Knowledge in Unix administrator and shell script.
 • Knowledge in C# is an advantage.

24-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Full-stack developer
 • Frontend, Backend
 • good benefit and compensation

24-Jan-20

 

Applied
 • ios & Android
 • Experience in Objective-C and Swift programming.
 • Experience in JAVA programming

24-Jan-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ERP
 • มีประสบการณ์เขียนโปรแกรม OOP, MVC, Javascript
 • ปริญญาตรี - โท สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ

24-Jan-20

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • 1 year experience in Application Development
 • experienced in MVC, MVVM design pattern
 • coding and using Objective-C, Swift,(Git, SVN)

24-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Programmer (C# .NET) – BTS Bearing

UTAC Thai Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in Computer Engineering, Computer Science
 • Knowledge of .NET framework, C# is a must
 • New graduate is also welcome

24-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Flexibility
 • Tech Savvy
 • Great Benefits

24-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Angular, Node.js
 • Bachelor’s in Computer Engineer or related
 • OOP and MVC

24-Jan-20

 

Applied
 • 5 years of experience in developing software
 • C#, MVC, Entity, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

24-Jan-20

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • 5 years of experience in developing software
 • C#, MVC, Entity, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

24-Jan-20

THB35k - 55k /เดือน

Applied

Junior .Net Programmer

The Prodigy (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Has experiences in Microsoft.NET Technologies
 • C#, MVC, IIS, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

24-Jan-20

 

Applied
 • Min 2 y in C#.Net Webform, MVC, OOP
 • Using SQL, HTML, CSS, XML, JSON, JavaScript
 • Optional:DevExpress, Telerik, Win App, Web Service

24-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Engineer
 • 0 - 5 years of relevant experience
 • Experience working with HTML5, CSS, AJAX

24-Jan-20

 

Applied
 • เงินเดือน : 20,000-45,000 (ตามความสามารถ)
 • PHP Framework (Yii , Laravel) , JavaScript
 • WEB APPLICATION / IOS & ANDROID APPLICATION

24-Jan-20

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

PHP Software Developer

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • PHP Software Developer
 • Industry Leader
 • Attractive Salary

23-Jan-20

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Min 1 year of experience in PHP Programming
 • PHP Framework codeigniter or laravel
 • Web Service (xml , restful), Ajax, jQuery, CSS ,

23-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Computer Engineer/Computer Sci
 • Thai, 0-5 years Experience in Software Developer
 • Able to developing web application program

23-Jan-20

 

Applied
 • C#
 • ASP.NET MVC
 • Developer

23-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in Web Application
 • Experienced in .NET, MS SQL Server,Web API
 • create form and report, crystal report

23-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1ใน startup ที่เติบโตเร็วที่สุด
 • เงินเดือน 60k-80k (Negotiable)
 • ออฟฟิศใกล้ BTS เดินทางสะดวกสบาย

23-Jan-20

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Software Engineer
 • Web Developer
 • PHP Developer

23-Jan-20

 

Applied

PHP Programmer

Ascend Group Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience ด้าน web developer 3 years
 • มีทักษะด้าน PHP Framework Laravel
 • มีทักษะทางด้าน Unit test

23-Jan-20

 

Applied
 • 3-5 years of experiences in website development
 • .Net MVC/ASP .Net/.NET languages/Visual studio/C#
 • Understanding of Object-Oriented Programming

23-Jan-20

 

Applied
 • C#.Net Developer 3 years
 • OOP Design
 • Permanent Hiring

23-Jan-20

 

Applied
 • พิจารณาปรับฐานเงินเดือนทุก6เดือน
 • โบนัสประจำปี
 • Friday Party

23-Jan-20

 

Applied
 • Full stack Developer
 • Java or Javascript
 • Database SQL

23-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software development
 • Work with Passion, Professional and Teamwork
 • Expert in Java Spring MVC/Spring Boot

23-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Programmer
 • PHP, Java, ASP .Net
 • HTML skills

23-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • .Net Programmer, .Net Developer, C#.Net
 • ASP.NET, Entity Framework, MVC, SQL, Web service
 • SQL Server, Oracle, APIs, REST, RPC

23-Jan-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ปริญญาตรี - โท สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ
 • Web Developer ( programmer )
 • b2b, b2c, wms, pasa, basa, e-office

23-Jan-20

 

Applied