• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา HR บัญชี การเงิน
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  • ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น และมีความคิดสร้างสรรค์

13-Aug-20

 

Applied