• เพศชาย / หญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ Financial Controller ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 32-40 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการปิดงบการเงินรวมไม่ต่ำกว่า 7 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • มีทักษะในการจัดทำงบประมาณ, Cash Flow Projection

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย /หญิง อายุ 32-40 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน/โรงงาน 7 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-3 years experience
 • C&I Engineering
 • Toeic score 500

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Engineer, Maintenance Support (Automation)

PTTEP Services Limited

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • Automation Control System
 • Open for any industries
 • 3-4 years experience

28-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Control and monitor production process via DCS
 • Experience in Chemical or Petrochemical
 • Have knowledge of Polymerization Process

28-Jan-20

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 - 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการปิดงบการเงินรวมไม่ต่ำกว่า 5 ปี

27-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

27-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied