• มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Cloud and Data Security; excellent salary + bonus
 • South-East Asian Network; Fluent in English
 • International Market Leader; German Company

22-Jan-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

22-Jan-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

21-Jan-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

21-Jan-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

20-Jan-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • ช่วยสนับสนุนงานขาย
 • ประสานงานด้านพัฒนาธุรกิจ/ขาย/การตลาด
 • งานสนับสนุนด้านปฏิบัติการ

20-Jan-20

 

Applied
 • Background in Accounting, Finance, Reporting
 • Design Accounting, Reporting Processes & Systems
 • Good Command of English

20-Jan-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

20-Jan-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

20-Jan-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • 3 - 7 yrs exp. in Operational/Strategic Consulting
 • Business Administration, Finance, Engineering,
 • Ability to understand financial/operational data

20-Jan-20

 

Applied
 • JAVA software developer
 • Salesforce certification(s)
 • HTML / CSS / JavaScript, J2EE, AngularJS, AJAX, JS

20-Jan-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

18-Jan-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • 8+ yrs.in Business/ Application Analysis Role
 • Software Integration, Power BI
 • Strong in English Skills

17-Jan-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Computer Science
 • มีความรู้ระบบฐานข้อมูล SQL Server
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

17-Jan-20

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 8+ yrs.in Business/Applications Analysis Role
 • Information Systems, Business Intelligence
 • Strong In English Skills

17-Jan-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

17-Jan-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Male or Female, Open range of age
 • 3-5 years experience as Lead Business Analyst
 • Salary : negotiable

17-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

17-Jan-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

16-Jan-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14-Jan-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied