• มีประสบการณ์ 1 ปี เป็นต้นไป
 • ปริญญาตรีเป็นต้นไป
 • สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

19-Feb-20

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • SQL Server
 • Object Oriented Programming (OOP), MVC, Web servi
 • C#/VB, ASP .NET, JavaScript, Web Service , CSS, AJ

18-Feb-20

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Frontend Web Developer

Homitaginc

จังหวัดอื่นๆ

 • Solid knowledge of JavaScript and GITHUB
 • Good problem solving skills
 • Remote, contract based position

14-Feb-20

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมระบบงานภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม
 • พัฒนาโปรแกรมระบบงาน Mobile Application
 • ให้คำปรึกษากับ Help desk และ User

14-Feb-20

 

Applied
 • Software Developer
 • ได้มีโอกาสที่จะทำงานในเทคโนโลยีที่หลากหลาย
 • รักที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ

13-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะภาษา JAVA หรือ Kotlin
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน Source Control (git)
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน เเละละเอียดรอบคอบ

11-Feb-20

 

Applied
 • Programmer JAVA, Progrrammer RPG
 • Programmer .Net C#, VB.Net, RPG, PHP, DELPHI
 • Mobile Programmer Andriod, iOS

10-Feb-20

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied