• สามารถใช้โปรแกรม SAP และปิดงบได้
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีบริษัทมหาชน 5 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปิดบัญชี
 • งานบริหาร
 • ธุรกิจโรงแรม

15-Dec-19

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และ ตามความสามารถ
 • หากมีประสบการณ์ตรง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Holding CPD
 • Good Command of English
 • Big 4 Audit company

13-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 2-3 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

13-Dec-19

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Accounting & Finance (AR Domestic Management)
 • Bachelor in Finance, Accounting
 • Experience in SAP Accounting system

11-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master's Degree in Accounting or equivalent.
 • Proven experience in finance management.
 • Good communication skills.

11-Dec-19

 

Applied
 • Passion - Teamwork - Professional
 • Jatujak Area
 • Benefits are provided

11-Dec-19

 

Applied
 • ต้องมีประสบการณ์ระดับผู้จัดการอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้ด้าน Costing และสายงาน Automotive
 • มีประสบการณ์ด้าน Costing, BOI และระบบ ERP

11-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or master’s degree in Accounting
 • Holding CPA is a plus
 • Good International exposure and awareness

11-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manufacturing industry
 • Experience in US GAAP is prefer
 • SAP experience

11-Dec-19

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

10-Dec-19

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female, Aged 48 Years old and above
 • Degree of Accounting & Finance or a Related Field
 • High Leadership Skills

10-Dec-19

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Experience in Acc & Finance at least 15 years
 • Excellent command of English
 • Hold CPD license

09-Dec-19

THB70k - 90k /เดือน

Applied