• อายุ 23 - 40 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านการบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 - 3 ปี

11 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or higher in Accounting from well recognize
 • 1+ years of accounting/finance experience
 • Good command in Microsoft office

11 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or Dipoloma
 • Oversea outing trip
 • Bonus

11 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or higher in Finance or Accounting
 • 2 years experience in accounting and taxes
 • Good command in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลบัญชีต้นทุนให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์บัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปี ขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Age 22 - 28 years old
 • 1-2 yrs in Account Payable
 • Good command of MS Office

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai, Male or Female, Age not over 35 years old
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • 5 working days

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance & Accounting.
 • Experience in IT consulting industry is advantage.
 • CPD License in advantage.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 2 years working experience in accounting field
 • Able to communicate in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • AR, AP
 • Reconcile
 • Express

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จัดทำเอกสารวางบิล (ออก Invoice)
 • ติดตามสอบถามลูกหนี้
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ด้านการบัญชี)
 • มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานผ่านระบบโปรแกรมบัญชี TOP
 • มีความรู้บัญชีเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 3-5 ปี
 • เคยใช้โปรแกรม MS Dynamics Nav 2018
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's degree in Accountancy or พelated field
 • Work exp., over 5 yrs. in Accounting field
 • Good command of English (business level)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • A great opportunity to use SAP.
 • Fast growing company.
 • Generous of benefits.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะทางบัญชีด้านรับ ด้านจ่าย
 • ถ้าสามารถปิดงบบัญชีได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้บ้าง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Able to use Accounting software JD
 • Good command of English (communicative level)

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชีด้านงาน GL 3-5 ปี
 • ให้คำแนะนำงานบัญชีกับทีมงานได้
 • ทำงานเป็นทีมได้ มีทัศนคติดี กระตือรือล้น

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Agency, Travel, Bangkok
 • Annual trip or party
 • Accident Insurance,Health insurance, Bonus

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Accounting
 • Siam Bioscience
 • Pathumwan

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 years working experience
 • Can communicate in Engilsh
 • BOI knowledge

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Experience in Costing would be advantage
 • Fluent in Microsoft Excel

13-Nov-19

 

Applied
 • สามารถปิดงบการเงินได้
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • มีคามรู้ด้านภาษีอย่างดี

13-Nov-19

 

Applied
 • 1-2 years’ work experience in accounting
 • Good command of English
 • Computer skills and knowledge of relevant software

13-Nov-19

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีมากกว่า 7 ปีขึ้นไป
 • ทักษะภาษาอังกฤษพูด อ่าน เขียนได้ในระดับปานกลาง

13-Nov-19

 

Applied
 • บัญชีนิติอาคารชุด มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ตรวจรายรับ-รายจ่าย เอสารบัญชีนิติ
 • รับผิดชอบงบการเงิน

13-Nov-19

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบด้านบัญชี มีประสบการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รับเด็กจบใหม่

13-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Account payable (A/P)
 • Perform bank and GL reconciliation
 • Month end closing

13-Nov-19

 

Applied
 • 3-7 years working experience in accounting field
 • Knowing Accounting Software System (SAP)
 • Work location at Rayong province

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting.
 • SAP knowledge will be advantage.
 • Positive attitude, good human relationship

12-Nov-19

 

Applied
 • Location : MRT Ratchadapisek
 • -
 • -

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Required English skill
 • Bachelor’s degree or greater
 • able to work under pressure

12-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Computer literacy especially in MS. Excel
 • Minimum 1-3 years experience in accounting

12-Nov-19

 

Applied
 • งานบัญชีในกทม.
 • ทำงาน 5 วัน
 • เงินโบนัสประจำปี

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 – 7 years’ exp in bookkeeping, account closing
 • Good command of English is preferable
 • Interested in working for an accounting firm

12-Nov-19

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s/Master’s degree in Accounting
 • Travel/ Service industries or related business
 • Ability to work independently and team

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาบัญชี)
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชี หรือการเงินอย่างน้อย 2–3ปี
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

12-Nov-19

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีใจรักการขาย
 • ค่าคอมมิชชั่นตามยอดขาย

12-Nov-19

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ปิดบัญชีได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างดี

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of Taxes, fixed assets
 • Experienced in monthly-end closing
 • Good command of English and Thai

12-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or related field
 • Experience 2-3 years as accounting staff
 • Knowledge of Withholding Tax

12-Nov-19

 

Applied
 • Fresh Graduate are welcome
 • Good salary and benefits
 • Work with international company

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Accounting Officer
 • Accounting Leader
 • Senior Accountant

12-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or related fields
 • Experience 1 year or more
 • New graduates are welcome

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานกับชาวต่างชาติ โอกาสการก้าวหน้าในงานสูง
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมบัญชีรายรับ - รายจ่าย และระบบบัญชีต่างๆ

12-Nov-19

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • Perform a wide range of daily accounting tasks
 • AP, AR, Payroll, End of Month Journal, etc.
 • Coordinate with oversea accounting staff

12-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • At least 3 years of professional experience
 • Accounting and or Account Analysis

12-Nov-19

 

Applied
 • Accounting Officer
 • บัญชี
 • Use ERP

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied