• ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้องขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน Food service จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ชอบงานขายและติดต่อลูกค้า

44 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Sciences or related
 • Able to work as shift
 • Able to work 6 days per week

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years experiences in SAP HR
 • Have SAP HR/HR project management experiences
 • Proficient in English both written and spoken

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in PR & Marketing
 • Strong Communication
 • Passion in Luxury Brand

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age 25 years or above
 • Bachelor degree or provent experience in Electrica
 • Good English communication skills

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and maintain cost models
 • Lead the quarterly cost/ time reduction proje
 • Sourcing the best pricing value for new product

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java, Javascript, HTML, CSS, React, SQL, Restful
 • TDD, Git, Maven, JSON, XML, AJAX, TDD
 • Bonus 4 times per year

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or above in Accounting
 • Minimum 2 years working experience in Inventory
 • Self-movtivated

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Oracle
 • IT System Analys
 • System Development

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Control and ensure product and process quality
 • Communicate with customers on quality metters
 • Drive product DPPM reduction

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • sourcing/ procurement/ purchase engineer
 • Optical material sourcing
 • Experience 2-5 years in electronics industry

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Test Engineer
 • Debug
 • Software

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sport business and marketing
 • Sale and customer service
 • Retail industry

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Windows System Administration, (Rama 3)
 • Permanent with good pay rate job at Rama 3/BTS Ari
 • Good Communication in both Thai and English

23-Feb-20

 

Applied
 • Developer, Software Engineer, Programmer
 • Walk-in Interview Day, Career Day
 • Java, C#, Javascript, Swift, Kotlin, Objective-C

22-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in liability & property claim
 • Good level of written & spoken English
 • Exposure to multi-national operation useful

22-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Factory Manager
 • Operations Manager
 • General Manager

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product Manager
 • Doors and Windows Industry
 • Product and Project Improvement

21-Feb-20

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านงานขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างน้อย 3 ปี

21-Feb-20

 

Applied
 • Shuttle bus service
 • Five-day work week
 • 1-5 years working as Scrum Master

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors' degree in Education
 • A minimum of 2 years teaching assistant experience
 • Fluent in written and spoken English

21-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science, Computer
 • 2 years of experience in Testing Methodology
 • Experience in testing software developed in C#.NET

21-Feb-20

 

Applied
 • Good analytical and problem solving skills
 • Good command of English with strong computer liter
 • Experience in cosmetic/skincare retail business.

21-Feb-20

 

Applied
 • 3-5 years’ experience
 • Fluent in both Thai and English
 • Love Fashion

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong/Excellent in English skills
 • Bonus 4 times per year
 • 5 Days work week

21-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Education
 • Patient with children
 • Good in Microsoft Office and Software skills

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and coding new software programs
 • 0-6 years experience on C#.Net, HTML, JavaScript
 • MVC , React

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Shuttle bus service
 • Five-day work week
 • Experience working as database administrator

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing Analyst, Sales Electric product
 • Strategic planing , market research, demand
 • Market share, promoter manager, Good English skill

20-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor Degree in any field
 • Fresh graduate will be consider and full training
 • nderstand and ability to converse in English

20-Feb-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Degree level in a related subject with GPA of 3.5+
 • 5 years exp as an Executive or Team Assistant
 • Very Good English (Written and Spoken) TOEIC 750

20-Feb-20

 

Applied
 • Control and ensure product and process quality
 • Communicate with customers on quality metters
 • Use of FMEA, SPC, control plans, and others

20-Feb-20

 

Applied
 • Operating System (CentOS,Redhat,Ubuntu,AIX,Window)
 • Monitor and test system performance.
 • Initiative an innovative in IT system.

20-Feb-20

 

Applied
 • Male / Female (25 yrs +)
 • 3 year experiences in Marketing Field
 • (FMCG or snack business would be advantage)

20-Feb-20

 

Applied
 • Fluency in English
 • บริษัทมีความมั่นคงทางธุรกิจสูง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female (27 Yrs+)
 • 5 – 7 year experiences in Marketing Field
 • (FMCG or snack business would be advantage)

20-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขา จุลชีววิทยา
 • ผ่านการอบรม ISO17025 ,HACCP,BRC,ISO9001:2015
 • มีประสบการณ์ในห้องปฎิบัติการ3ปี ธุรกิจโรงงานอาหาร

20-Feb-20

 

Applied
 • Test Engineer
 • Debug
 • Failure Analysis

20-Feb-20

 

Applied
 • Male / Female (30 Yrs+)
 • 5 – 7 year experiences in Marketing Field
 • Creative ,Strong Analysis skill

20-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขา นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • มีประสบการณ์การจดทรัพย์สินทางปัญญาการค้าระหว่างปท.

20-Feb-20

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารคลังสินค้า 5 ปี ขึ้นไป

20-Feb-20

 

Applied
 • Fluency in English
 • บริษัทมีความมั่นคงทางธุรกิจสูง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • ผ่านการอบรมระบบคุณภาพ ISO9001:2015,BRC,HAPPC,HALA
 • มีประสบการณ์ระดับบริหาร ธุรกิจโรงงานอาหาร

20-Feb-20

 

Applied
 • Experience in port / Terminal / Shipping line
 • Mater or Bachelor’s degree in supply chain
 • A strong interpersonal skills, communication

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree with a major in accounting
 • Good level of spoken & written English.
 • Experienced with MS office

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พาลูกค้าไปยื่นวีซ่าที่สถานทูต
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการต่อรอง, การสื่อสาร,รักการบริการ

19-Feb-20

 

Applied
 • Employee Relation
 • Ensure compliance with policies and practices
 • Company activities

19-Feb-20

 

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์-ศุกร์
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างจังหวัดและค่าที่พัก
 • ของขวัญหรืออั่งเปาในช่วงเทศกาลต่างๆ

19-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or related field.
 • At least 3 years experience in Procurement
 • especially in food & beverage industry.

19-Feb-20

 

Applied