• สามารถเขียน User Interface
 • สามารถ Develop on Cloud
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Business Object

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality age not over 35
 • Computer Engineering, Computer Science
 • HTML, Java, .Net, C#

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • .Net Developer, Java Developer
 • Windows application, web application, Web Service
 • Software Engineer/Developer

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • .NET Programmer / Developer
 • VB.Net Programmer
 • See job description

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2 year experience in SQL Design
 • experience in software Developer
 • Knowledge of SQL , Dot Net

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good communication skill both Thai and English
 • 2 years experienced in software development
 • Logical and analytical problem solving

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science or Engineer
 • Design Technical/Integration Architecture
 • In-depth understanding of SOA/EAI/ESB concepts

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • programming language: VB, VB.NET, Crystal Report
 • At least 4 years’ experience in system analysis.
 • System Analysis, ERP, Business Flow, programming

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Sci/Business Com
 • Skills in Windows-based/web-based applications
 • Experience in web-service development

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science
 • 1-3 yrs programming experience
 • Java, VB, VB.Net, ASP.Net, C, C++ , SSRS , Crystal

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม Software Developer
 • ภาษา Delphi 7.0 หรือ สูงกว่า,VB.Net, C#, PHP

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BA:Computer Engineering,Electronic Engineering
 • VB.Net, C#.NET, XML,Java, Java Script, Application
 • VPN ,Computer Network,TCP/IP, RS-232/RS-485

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในงาน 0-3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ และมีความมุ่งมั่น

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 33 - 42 years old
 • Bachelor's Degree (or higher) in Computer Science
 • Working experience as an IT function (minimum 5 y

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • challenge
 • Advancement
 • Constancy

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • get requirement
 • experience in programming using VB.Net and/or Java
 • Experience in system analysis and design

21-Nov-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Coding/Programming and investigate systems.
 • Create and modify the system application.
 • Update Software documents.

21-Nov-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Knowledge of Web Application in ASP.NET
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET, C,C++, etc.
 • At least 0 - 10 year of experience

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • teamwork
 • good idea
 • procitive thaigking

21-Nov-17

 

Applied
 • IT
 • System Development
 • Programmer

21-Nov-17

 

Applied
 • Strong experience in .NET Web Programming
 • Knowledge in HTML & CSS, Flash Actionscript,
 • JavaScript, XML, RDBMS, MS SQL Server, Oracle

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Enhance your skills
 • Competitve Salary
 • Central Bangkok

21-Nov-17

 

Applied
 • 2 years+ experience in programming .NET Technology
 • Experience in C#.NET, VB.NET, ASP.NET, MVC
 • Strong in analysis and troubleshooting of software

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Computer Science,
 • Good programming knowledge in VB.net,
 • VS.net, C#, Java, JSP, C++, SQL Server, Oracle

21-Nov-17

 

Applied
 • Degree in Computer Engineer, Computer Science
 • experience VB.Net, ASP.NET, NET Framowrk, C++
 • Good English skill. Skill

20-Nov-17

 

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years experience in Programmer or System Analyst
 • Leasing or Hire Purchase Business Acumen
 • C#, VB.Net and SQL Knowledge

20-Nov-17

 

Applied

SAP ByDesign Developer

ISS Consulting (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum 2 year experience in SAP ByDesign Develope
 • Javascript, HTML5, CSS3, Query, PHP, C#, VB.Net
 • Develop program/form/report

20-Nov-17

 

Applied
 • Maintain, control and implement automation system
 • Software/hardware debug and development
 • Bachelor's Degree in Computer / Electronics

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Programmer .NET (Urgent !!!) 2 Positions
 • Knowledge of SQL command would be advantage
 • Web Application development experiences is plus

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum of 3 years experiences in C#/VB/ASP .NET
 • Web/Mobile/Desktop Application Development
 • Familiar with OOP and strong knowledge in Database

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-10 years experience
 • Strong in Web application, Web Service or Window
 • Experience in Finance/Banking

20-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor degree in related computer
 • Experience about programming language
 • analyze and design computer system

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop Web Application.
 • Strong background in .NET Programming
 • Knowledge of SQL Command.

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Computer Science
 • Knowledge in JAVA or ASP.NET or VB.NET or C#.NET
 • At least 4 year experience

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Computer Science
 • Knowledge in ASP.NET or C#.NET
 • At least 3 year experience

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • มีประสบการณ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านบัญชีพื้นฐานและใช้โปรแกรมExpressได้

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sharepoint
 • .Net,C#.Net,VB.Net
 • system Analyst,Programmer

20-Nov-17

 

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer,MVC
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

20-Nov-17

 

Applied

.Net Developer

3i Infotech (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Min 2 Yrs of experienced in .Net (Web App)
 • ASP.NET, C#, VB.NET, SQL Server, MS SQL Database
 • jQuery, Crystal Report, HTML, AJAX, CSS, Web Form

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,สาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ เขียน โปรแกรมและพัฒนาระบบฯ

20-Nov-17

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • RPG Programmer
 • VB.Net Programmer / Java Programmer
 • ETL/SAS Developer, Report Developer

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years working experience in software development
 • ASP.NET, VB.NET, C#.NET, JAVA, Oracle PL/SQL.
 • Experienced in Oracle Database.

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

3 x .NET Developers

Parker Bridge Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Expert in .NET, C#, also VB.net
 • Web Application, MVC and web form forms
 • Good English both written and spoken

19-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science, IT, MIS
 • 1-2 years experiences in Database Design
 • Skillful in develop application on Windows

19-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Programmer

Sansiri Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • เขียนโปรแกรม .net ,ASP.net , VB.net
 • ประสบการณ์โปรแกรมเมอร์ 1-3 ปี มีความรู้ SQL Comman
 • วิเคราะห์/พัฒนาโปรแกรม และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆ

18-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • VB.Net , C#
 • Software Applications
 • Core Hospital System (HIS)

17-Nov-17

 

Applied
 • application technical design
 • design and development process
 • data flow, application landscape

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science or IT
 • 10 years experienced in ERP development
 • Excellent English communication

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 Years Experience as IT in Manufacturing Site
 • Programming Experience
 • Well-Known about the Network

17-Nov-17

 

Applied