• ปริญญาตรี อาทิ สาขาวิชาเทคโนโลสารสนเทศ
 • ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับ IT
 • java script MVC Framework เช่น Angalar.JS

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge and experience in C, C#
 • Responsible for support and maintenance
 • Have knowledge about HTML, XML

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in IT, or related field
 • Minimum 2 year experience in software
 • Strong knowledge in web applications development

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good Command of spoken and written English
 • Bachelor’s degree or higher in MIS
 • Programming skill - ASP.Net , VB.Net, C++

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum of 3 years experiences in C#/VB/ASP .NET
 • Web/Mobile/Desktop Application Development
 • Familiar with OOP and strong knowledge in Database

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Programming language C# with ASP.Net,PHP,Java,SQL
 • มีประสบการณ์ Support data interface with SAP
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ และ แก้ปัญหา

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Coding effectively in PHP
 • Maintain Database
 • Use or create store procedural

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years up experiences in coding and programing
 • Knowledge and experience in C#.NET or ASP.NET....
 • Knowledge about HTML, XML, CSS

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • .NET Developer
 • Web Application
 • New trends and technologies

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Android Software Development
 • Good Android SDK, Android Studio and Eclipse IDE
 • Great Work Environment, Permanent Position

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

C# Developer

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Knowledge of HTML5/CSS/JS is a must
 • 5+ years of experience as a .NET developer
 • Sound knowledge of SQL Server and store procedure

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Software Engineer

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Responsible for receiving user system requirement.
 • using Java, Microsoft,PHP,JAVA, JSP/JSF, JavaBean
 • Knowledge of ERP & CRM applications

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science or IT
 • Experience in Manufacturing ERP development
 • Programming Experience

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Software Design Engineer

Jinpao Precision Industry Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Programmer
 • Software Engineer
 • Database Development

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C#.Net Developer 3 years
 • OOP Design
 • Permanent Hiring

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 22-26 years old.
 • Fresh graduates are warmly welcome.
 • Develop web application

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

C# DEVELOPER - FINTECH

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor degree or higher in Computer Science
 • Strong technical background with C#
 • Experience with JavaScript and front-end

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

C#.Net Programmer

I&I Consulting Group Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ASP.NET, ASP.NET MVC, REST Service, WCF Service
 • Have an experience in SQL, PL/SQL
 • Have an experience in jQuery, AngularJS, Bootstrap

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mainly focus on application development
 • Maintain applications to ensure smoothly
 • Perform coding, unit testing and troubleshooting

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Programmer
 • IT Support
 • IT

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • At least 3 years experience in Programmer/software
 • Applicants must have strong VB.Net C#.NET and ASP.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ร่วมงานกับทีมการตลาดที่เติบโตต่อเนื่อง
 • มีโอกาสเติบโตทั้งรายได้และตำแหน่งงานตามความสามารถ
 • ได้พัฒนาทักษะ ความรู้ด้านการตลาด

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ได้เข้าร่วมทีมขายที่มึความสามารถ
 • มีโอกาสเติบโตทั้งรายได้และตำแหน่งงานตามความสามารถ
 • ได้พัฒนาทักษะการนำเสนอ และความรู้ในการประกอบธุรกิจ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ability to gather and understand requirements
 • Ability to develop large scale web/mobile
 • Utilize established development tools, guidelines

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ability to gather and understand requirements
 • Ability to develop large scale web/mobile
 • Utilize established development tools, guidelines

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5+ years of commercial software development
 • Experienced in designing large scale system
 • Deep experience in one or more of C#, C++

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • At least 3 years experiences of IT development
 • Experienced in manufacturing and production

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนโปรแกรม .net ,ASP.net , VB.net
 • ประสบการณ์โปรแกรมเมอร์ 1-3 ปี มีความรู้ SQL Comman
 • วิเคราะห์/พัฒนาโปรแกรม และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT Application
 • Good knowledge of programming languages.
 • Have experience in a application development

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • 1 year of experience in .Net Programmer
 • Able to travel up country

21-Sep-17

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5 years of experience in developing software
 • C#, MVC, IIS, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

21-Sep-17

THB45k - 70k /เดือน

Applied

Programmer Analyst

THAICOM Public Company Limited

เมืองนนทบุรี

 • Programmer
 • Contribute to designing and building production
 • Develop and maintenance Window / Web Application

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 Years Experience
 • Bachelor Degree or Higher in Computer Science
 • Chance to work with big organizations

21-Sep-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 1 Year Exp./Newly Graduate is welcome
 • Bachelor Degree or Higher in Computer Science
 • Opportunitiy to develop software for Big Companies

21-Sep-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Java, Microsoft, or PHP development tools
 • Knowledge of ERP & CRM applications
 • written and spoken English.

21-Sep-17

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • Good Salary with benifits
 • Hiring Type long term and short term Contract
 • Location Bangkok

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong skills of C#, Asp.net MVC for Backend
 • Skill-HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, Angular.js
 • 3+ years' experience in software development

21-Sep-17

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • JSP, EJB, JMS, XML, JAVA, C#.net, ASP.ne
 • Familiar with Oracle, SQL Database
 • Knowledge in UML Object Oriented J2EE

21-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ความรู้ภาษา PHP, C#.Net, VB.Net, ASP.Net, Java
 • ความรู้ด้านระบบฐานข้อมูล (Oracle, MS SQL)

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ASP.NET C# Web Application
 • Walking distance from ASOK BTS
 • Attractive salary

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in PHP development (windows servers)
 • Experience with vue.js, vueX and Bootstrap
 • Good English communication skills

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

21-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เขียนโปรแกรมด้วย ASP, ASP.NET (C# หรือ VB)
 • มีพื้นฐานด้าน Web Server และ Database Server

21-Sep-17

 

Applied
 • Thai nationality, 2 yrs. in .NET & C# programming
 • Working with a version control software
 • C#, ASP.NET, Web Services, MVC

21-Sep-17

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science or Engineer
 • Design Technical/Integration Architecture
 • In-depth understanding of SOA/EAI/ESB concepts

21-Sep-17

 

Applied
 • degree or higher in Computer Science
 • 1-3 years experience with web based application
 • Having object-oriented perspective

21-Sep-17

 

Applied
 • 2 years+ experience in programming .NET Technology
 • Experience in C#.NET, VB.NET, ASP.NET, MVC
 • Strong in analysis and troubleshooting of software

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female
 • VB, VB.NET, C#.NET, ASP.NET, ASP.NET MVC.
 • experience in Programming, ERP App Customization

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • HTML, CSS, PHP, ASP.Net, MySQL, MS SQL, Java Scrip
 • เข้าใจงานด้านเว็บไซต์เป็นอย่างดี

20-Sep-17

 

Applied
 • ได้พัฒนา ecommerce platform ที่สมบุรณ์ที่สุด
 • มีโอกาสเติบโตทั้งรายได้และตำแหน่งงานตามความสามารถ
 • ได้พัฒนาทักษะการพัฒนาซอฟแวร์ให้ใช้งานได้ดี

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied