• เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • ป.ตรี-โทสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
  • สามารถทำงานฝ่ายผลิตได้

19-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย ,หญิง อายุ 20-35 ปี
  • ความสามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้
  • สามารถจัดเก็บเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ได้

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.