• สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
  • มีประสบการณ์ FMCG ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
  • บริหารจัดการการขาย Traditional Trade

25-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?