• เป็นผู้นำ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถวางแผนและสร้างกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

16-Aug-19

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Human Resources and Recruitment
 • Employee Engagement and Development
 • Project Coordination

16-Aug-19

THB30k - 45k /month

Applied
 • At least 10 years of experience in HRD and OD
 • Exp.in people development program design is a plus
 • Fluent in spoken and written English

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Learning, Development Manager
 • Pharmaceutical sales training
 • HR Job in Bangkok, Thailand

15-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?