bangchak retail company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-14 of 14 jobs
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo

  นักวิเคราะห์ระบบ/System Analyst

  Bangchak Corporation Public Company Limited
  Prakanong
  • SAP ERP (Financial & Logistic)
  • SAP ABAP/Fiori, Web/Mobile App, Oracle Database
  • วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา แก้ไขระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo

  วิศวกร/Mechanical Engineer

  Bangchak Corporation Public Company Limited
  Prakanong
  • วางแผน จัดทำ ปรับปรุงแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  • วิเคราะห์ ปรับปรุง ติดตามสาเหตุการเสียของอุปกรณ์
  • เคยบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหมุน Rotating Equipment
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo

  Analyst - นักวิเคราะห์ (BPR)

  Bangchak Corporation Public Company Limited
  Prakanong
  • ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาประสบการณ์ลูกค้า
  • Business Process Redesign (BPR), Kaisen
  • เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานหรือระบบงานการตลาด
  LSX Company Limited's banner
  LSX Company Limited's logo
  Prakanong
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ประสบการณ์ด้านการขายวัสดุสำหรับงานตกแต่งภายใน 4-5
  • มีไหวพริบปฏิภาณ รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี