Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 90 jobs
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย ให้กับพนักงาน
  • ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัย
  • สอบสวนอุบัติเหตุและวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  Ladprao
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี, ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • มีความรู้เรื่องวัตถุดิบ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo

  Senior R&D (Cosmetics)

  Mind Edge Innovation Co., Ltd.
  BangkapiTHB 30K - 35K /month
  • ดูแลกระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่
  • วางระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อให้ได้มาตรฐาน
  • บริหารจัดการความสัมพันธ์กับ supplier
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s banner
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s logo

  Regulatory Affairs Manager

  Bertram (1958) Co., Ltd.
  Wangthonglang
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • Exp. 5 ปีขึ้นไป การขึ้นทะเบียนยา,ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  • มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร,เครื่องสำอาง
  Next