• ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้าน วิทยาศาสตร์
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน รับผิดชอบงาน
  • ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับรถ

14-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.