• ปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ (OM)
 • 1-4 ปี ด้านการวางแผนผลิตหรือการจัดการสินค้าคงคลัง
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และการคำนวณ

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work with oversea customers
 • Work cross-functionally with engineering
 • Implement the global aesthetics quality standard

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in any fields.
 • 0-7 years experience in Materials Planning,
 • Able to work well under pressure

17 hours ago

 

Applied
 • Fresh Food Produce Quality
 • GAP/GMP/HACCP
 • Location : Upcountry and site as assigned

22-Aug-17

 

Applied
 • Senior Buyer
 • SAP System
 • Electronics manufacturing

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Leads and directs multiple engineering teams
 • Provides managerial and technical solutions
 • Provide opportunities for continuous improvement

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.