• เพศหญิง / ชาย 18 - 34
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ

3 hours ago

 

Applied
 • Sales support
 • Customer Service
 • Admin

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Senior rice buyer
 • Direct and indirect material
 • Food manufacturing experience

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติ
 • มีความสามารถในการสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

8 hours ago

 

Applied
 • Experience in Purchasing procedures
 • Petrochemical/ Chemical importing
 • Direct & indirect materials purchasing

14 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Advance in Excel
 • Proficiency in English.
 • at least 1 year of experience

14 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านพลอยพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ในด้านพลอย
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ระดับดี

14 hours ago

 

Applied
 • procurement
 • purchasing
 • sourcing

14 hours ago

 

Applied
 • ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงานจัดเรียงสินค้า
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน

14 hours ago

 

Applied
 • วิ่งจัดเรียงสินค้าในห้างสรรพสินค้า
 • ดูแลและจัดการเกี่ยวกับพนักงาน PC , Merchandiser
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า

14 hours ago

THB16k - 35k /month

Applied
 • Knowledge of importing chemical products
 • Responsible for the purchasing of raw materials
 • Coordinate with the local and oversea suppliers

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Mechanical Engineering
 • 3-5 years for Experience s in Procurement
 • Experienced in EPC, Power Plant, Petrochemical

14 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้และทักษะในงานก่อสร้าง
 • สามารถอ่านแบบ และเข้าใจในแบบก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ

14 hours ago

 

Applied
 • จัดทำใบสั่งซื้อ(P/O) และส่งแฟกซ์ให้บริษัท/ร้านค้า
 • เปรียบเทียบและต่อรองราคา ตามรายการความต้องการ
 • บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ

14 hours ago

 

Applied
 • จัดทำเอกสารการสั่งซื้อสินค้า
 • การศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 hours ago

 

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • เจรจาต่อรองราคาเงือนไขการขาย
 • ควบคุมเอกสาการจัดซื้อ

21 hours ago

 

Applied
 • Understand overall HR functions
 • Manage Supplier Selection and Contracting
 • Good command of English

23 hours ago

 

Applied
 • At least 10 years experience in Procurement
 • Strong communication and negotiation skill
 • IT Procurement background is an advantage

21-Aug-17

 

Applied
 • Conceptual Format Development
 • Project and Renovate Format Development
 • experience in retail business

21-Aug-17

 

Applied
 • จัดซื้อสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ของบริษัทฯ
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี

21-Aug-17

 

Applied
 • Coordinating project schedules, resources
 • Source and identify potential suppliers/vendors
 • Industry and product knowledge preferred

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

21-Aug-17

 

Applied
 • Leading global supplier of dairy products
 • Procurement and Supply Chain Experience
 • Drive the company business growth

20-Aug-17

 

Applied
 • Procurement Strategy
 • Procurement Management
 • Budget Management

19-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • Indirect procurement
 • Market analyst
 • Supplier negotiation

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering or related field
 • Minimum 1 Year experience in Purchasing, Procureme
 • This position is employed as a contract staff

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-5 years experience in purchasing or trading
 • Bachelor Degree or higher, preferred in Marketing
 • Male/Female age between 21-30 years

18-Aug-17

 

Applied
 • Procures construction supplies
 • Inspects the material quality for the max. benefit
 • 2-5 years working exp. in Construction material

18-Aug-17

 

Applied
 • 8 years experience in Procurement
 • Strong communication and negotiation skill
 • IT Procurement background is an advantage

18-Aug-17

 

Applied
 • Market leading building materials manufacturer
 • Senior management opportunity
 • Influence change

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์แต่ละตำแหน่ง 2-3 ปี
 • สามารถสื่อสาร เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

18-Aug-17

 

Applied
 • 5 years Purchasing in multinational manufacturing
 • Non Production, Indirect buyer, automotive
 • Good in English

18-Aug-17

 

Applied
 • Response for all purchasing activities
 • 3-5 years for Experience s in Procurement
 • Arrange the Vendor meeting, Technical

18-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์
 • ติดตามการสั่งซื้อสินค้าให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ตรวจสอบราคา ทำการเปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรองราคา

18-Aug-17

 

Applied
 • utilize your skills and knowledge
 • good welfare and well benefits with high bonus
 • grow with the company

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in marketing, international busine
 • To capture, analyze, and predict the future market
 • Minimum 6 years’ experiences in sourcing or buying

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย - หญิง อายุ 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อกับต่างประเทศ

17-Aug-17

 

Applied
 • Sourcing practices
 • Responsible for strategic procurement
 • Experienced in real estate business

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย / หญิง

17-Aug-17

 

Applied
 • logistic,supply chain, procurement, export, import
 • Engineer, water pump
 • Good command in English

17-Aug-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Direct experience in oversea purchasing
 • Background in luxury high end product is preferred
 • Fluent command of English is a must

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

17-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ กล้าพูด กล้าคิด กล้าตัดสินใจ

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซ์้อ อย่างน้อย 1-5 ปี

17-Aug-17

 

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • to challenge your ability and grow
 • to work in new central business district
 • to gain knowledge in treatment system

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 days working
 • Negotiating skill
 • Work with experience person in oil & gas industry

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - โท สาขาบริหารธุรกิจ,โลจิสติกส์
 • อายุ 25-35 ปี ประสบการณ์งานจัดซื้อ จัดหา 2-3 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.