• ป.ตรี เทคนิคการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ
  • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่
  • หากมีประสบการณ์ขายสินค้าทางการแพทย์รับพิจารณาพิเศษ

26-Oct-20

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?