• นำเสนอขายสินค้าเครื่องมือแพทย์
  • ดูแลลูกค้าเก่าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย หาลูกค้า
  • มีใบขับขี่ และมีรถยนต์ส่วนตัว

21-Aug-17

 

Applied
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  • นำเสนอขายเครื่องมือแพทย์
  • มีทักษะด้านการขาย มีใจรักบริการ

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • การศึกษาปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
  • มีรถยนต์ส่วนตัว

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.