• ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต
 • มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • เข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการรักษาใหม่ๆ

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Nurse, Medical technology, Pharma
 • 2-4 years experience in sales (Medical Device)
 • Excellent spoken and written of English

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor Degree of Science or Nursing or Phamacy
 • 1 yr experience of selling in the related industry
 • Good skills of selling, presentation, negotiation

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์
 • วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการแพทย์
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมเครื่องมือแพทย์

16-Aug-17

 

Applied
 • บริการซ่อม ติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์
 • ดูแลทีมช่าง บริหารจัดการ
 • ตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree, preferably in Pharmacy, Allie
 • Pleasant personality and strong interpersonal skil
 • Fast-learning, proactive, initiative

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Medical Science,Science
 • At least 1 year experience in hospital sales
 • Strong interpersonal and selling skills

15-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Science, Nursing,
 • 10 years’ experiences in hospital sales
 • Good command of English and computer literacy.

15-Aug-17

 

Applied
 • Opportunity to work with a Global NHW Company.
 • Great career advancement and opportunity.
 • Competitive fringe benefits and learning.

15-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • Lead marketing team to ensure achievement
 • Driving market share growth
 • Strong leadership experience

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Pharmacy or related fields
 • medical representative at least 2 years
 • Executes business plans for assigned product lines

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Nutrition, Food Science
 • Experience in nutrition, food, medical
 • Able to drive and have driving license

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.