• ปริญญาตรีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือเทคนิคการ
  • รับผิดชอบในการขายเครื่องมือแพทย์ในภาคกลาง
  • ดำเนินการขายให้ได้ตามเป้าในแต่ละเดือนและไตรมาศ

9 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือเทคนิคการ
  • รับผิดชอบในการขายเครื่องมือแพทย์ในภาคกลาง
  • ดำเนินการขายให้ได้ตามเป้าในแต่ละเดือนและไตรมาศ

11-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.