• ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
 • มีความสามารถในการสอนการใช้งาน แนะนำ ตอบคำถามสินค้า
 • เดินทางได้ทั่วประเทศ รวมถึงการเข้าเคสกับผู้ใช้งาน

10-Aug-20

 

Applied
 • A Multinational Company
 • Technical and Marketing Knowledge
 • Background in Air Conditioning

10-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Global Well-known company
 • Excellent develment program
 • Experienced in Trade Marketing - OTC

10-Aug-20

Base salary + high commission

Applied
 • Strong Data/Marketing Analyst Background
 • Experience in Managing many Spare Parts/SKUs
 • Lead Pricing and Promotional Strategies

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?