• เพศชาย,หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปี ขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.