• ปริญญาตรี -โท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมกับพนักงานขาย
  • ควบคุมและกระตุ้นยอดขายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

16-Aug-17

 

Applied
  • Lead marketing team to ensure achievement
  • Driving market share growth
  • Strong leadership experience

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.