• วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา 4 ปีขึ้นไป
 • บริหารจัดการยอดขายของสาขาได้

21-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • 8 or more years of relevant experience preferred.
 • experience in a regulatory compliance position

20-Nov-19

 

Applied
 • feed technology
 • Poultry nutrition
 • Feed quality assurance

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • P&L, Profit and Loss, Sales & Marketing, Operation
 • Management, Sales, branch manager, director, FMCG
 • E-commerce, Telecom, financial service, consulting

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?