Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 37 jobs
  JAC International's banner
  JAC International's logo
  Bangkok
  • งานซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน
  • วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไปในสาขาไฟฟ้าหรือเครื่องกล
  • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงอาคารอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  Airco Limited's banner
  Airco Limited's logo
  Bangkok
  • ประสบการณ์ ช่างยนต์, ไฟฟ้ากำลัง, อิเลคทรอนิค
  • รายได้ และสวัสดิการดี มั่นคง
  • โอกาสการเติบโตในสายอาชีพกับบริษัทชั้นนำระดับโลก
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo

  วิศวกร/Mechanical Engineer

  Bangchak Corporation Public Company Limited
  Prakanong
  • วางแผน จัดทำ ปรับปรุงแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  • วิเคราะห์ ปรับปรุง ติดตามสาเหตุการเสียของอุปกรณ์
  • เคยบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหมุน Rotating Equipment
  ProMinent Fluid Controls (Thailand) Co., Ltd's logo

  Service Engineer/วิศวกรซ่อมบำรุง

  ProMinent Fluid Controls (Thailand) Co., Ltd
  Bangkapi
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
  • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
  • เดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
  Sirikrai Industrial Co., Ltd.'s banner
  Sirikrai Industrial Co., Ltd.'s logo
  Sapan-suangTHB 13K - 20K /month
  • วุฒิ ปวช-ปวส สาขา ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้
  • ซ่อมบํารุงเครื่องจักรโรงงานที่ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์
  • รู้เรื่องเครื่องจักร ,ไฟฟ้า , เทคนิค ต่างๆ
  NCH (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  NCH (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Technical Sales Rep. Maintenance

  NCH (Thailand) Co., Ltd.
  Bangkok
  • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมที่รับผิดชอบ
  • นำเสนอสินค้า และนำตัวอย่างไปให้ทดลอง
  • จัดทำการประมาณการยอดขาย
  Next