Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 80 jobs
  Siam Piwat Co., Ltd.'s banner
  Siam Piwat Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้ากำลัง
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, AutoCAD
  Thai Vegetable Oil Public Company Limited's banner
  Thai Vegetable Oil Public Company Limited's logo

  ช่างซ่อมบำรุง

  Thai Vegetable Oil Public Company Limited
  Thonburi
  • ดูแล รักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์
  • สามารถใช้คู่มือวัดละเอียดได้
  • วุฒิการศึกษา ปวช. สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน
  The Royal Bangkok Sports Club's banner
  The Royal Bangkok Sports Club's logo

  Painter (ช่างสีอาคาร)

  The Royal Bangkok Sports Club
  Pathumwan
  • สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
  • หากมีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงและช่างอาคาร 1 ปี
  • ทำหน้าที่ดูแลซ่อมบำรุง งานทั่วไป
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo

  วิศวกร/Mechanical Engineer

  Bangchak Corporation Public Company Limited
  Prakanong
  • วางแผน จัดทำ ปรับปรุงแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  • วิเคราะห์ ปรับปรุง ติดตามสาเหตุการเสียของอุปกรณ์
  • เคยบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหมุน Rotating Equipment
  The Royal Bangkok Sports Club's banner
  The Royal Bangkok Sports Club's logo

  Mechanic ( Tote )

  The Royal Bangkok Sports Club
  Pathumwan
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  • ทำหน้าที่ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องขายตั๋วให้สมบูรณ์
  • หากมีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
  BangsueTHB 25K - 30K /month
  • จบ ปวส./ตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล ยานยนต์
  • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุง 2- 3 ปี ด้านเครื่องยนต์
  • ประสานงานส่งมอบ แก้ปัญหาหน้างาน ติดต่อผู้รับเหมา
  ProMinent Fluid Controls (Thailand) Co., Ltd's logo

  Service Engineer/วิศวกรซ่อมบำรุง

  ProMinent Fluid Controls (Thailand) Co., Ltd
  Bangkapi
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
  • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
  • เดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
  Next