• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • อายุไม่เกิน 36 ปี
  • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Convenient location (BTS line)
  • Very dynamic environment

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
  • ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ, Relationship Manager,RM
  • Corporate RM, corporate lending,business loan
  • loans,credit, Credit Analysis,Marketing,Sales

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • อายุไม่เกิน 32 ปี
  • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?