• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Willing to work flexible location and upcountry
 • Conduct sales volume
 • Response to dealers’ network with supporting

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 36 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

20-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ, Relationship Manager,RM
 • Corporate RM, corporate lending,business loan
 • loans,credit, Credit Analysis,Marketing,Sales

14-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?