• ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1 ปี ด้านเร่งรัดหนี้สิน
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์หรือสาขาที่เ
  • สามารถให้คำปรึกษาด้านกฎหมายกับฝ่ายต่างๆ

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.