• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีคอมมิชชั่นให้
 • มีความขยันและอดทน ทำยอดตามเป้าที่บริษัทวางใว้

7 hours ago

 

Applied
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีคอมมิชชั่นให้
 • มีความขยันและอดทน ทำยอดตามเป้าที่บริษัทกำหนดใว้

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชกร
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ER อย่างน้อย 1ปี
 • มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ
 • รักในงานบริการ

8 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Pharmacy or related field
 • 5 years of experiences in Sales and Marketing
 • Strong client relationship management

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s degree in Pharmaceutical Science
 • Knowledge in sales/customer service (advantage)
 • Holding Pharmacy license plus 5,000 Baht /month

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีใจรักในงานบริการ บุคลิกภาพดี
 • มีความเป็นผู้นำ มีความอดทนเเละมีความรับผิดชอบ
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี กระตือรือร้น

15 hours ago

 

Applied
 • High vocational or higher in Engineering
 • work experiance 1-5 years
 • good command of English

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Achieve sales targets and develop new opportunity
 • Represent the company in Professional manner
 • Minimum 2 years experience in Healthcare industry

23 hours ago

 

Applied
 • Degree in Health Economic, Pharma or Sciences
 • 5 yrs of exp preferably in HEOR / Market Access
 • Proficient in Thai and English

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์, พยาบาลวิชาชีพ
 • มีใบประกอบโรคศิลป์
 • อดทน ใจเย็น มีจิตใจรักในการช่วยเหลือ และให้บริกา

23 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์, พยาบาลวิชาชีพ
 • มีใบประกอบโรคศิลป์
 • อดทน ใจเย็น มีจิตใจรักในการช่วยเหลือ และให้บริกา

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmaceutical Sciences
 • Patent/Intellectual property (IP) evaluation
 • 3-5 years’ experience in new product

23 hours ago

 

Applied
 • A bachelor's degree in Science or marketing
 • 5-years of MKT experience for managerial level
 • Experience in medical device environment

23 hours ago

 

Applied
 • Life Science Degree is required
 • Experience in clinical research of minimum 1 year
 • Knowledge and understanding of ICH-GCP

23 hours ago

 

Applied
 • Medical Doctor for part time job
 • Flexible working hours with on-call duty
 • International Medical Assistance

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Pharmacy or Related Sciences
 • At least 3 years experiences
 • Good in MS office, Statistical analysis

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Tertiary qualifications in nursing/ science
 • Conduct in-servicing and workshops on products.
 • Advice on the correct surgical technique

23 hours ago

 

Applied
 • 1-2 years’ experience in billing and invoicing
 • Responsible for all order set up by Sales
 • Responsible for the order closing

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmacy or a related field
 • MBA or as discipline in a related field
 • Minimum 5 years working experience

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Activity targets achieved as per sales plan.
 • Tertiary qualifications in Business, Commerce
 • Key account management and targeting.

23 hours ago

 

Applied
 • Deliver the commercial objectives of sales
 • Secure the execution of the brand strategy
 • Bachelor’s degree in Pharmacy or a related field

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • นิสัยดี มีไฟ ใจพร้อม
 • มีทักษะการสื่อสารดี มนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม, กระตือร
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

23 hours ago

 

Applied
 • คลังยา
 • Pharmacist
 • hospital

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านพยาบาล 3 - 5 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้านสินไหม PA พิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

23 hours ago

 

Applied
 • Medical Equipment.
 • Male & Female 20 yrs old or above
 • Bachelor Degree from Engineering,Physics,related

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Science in Pharmacy
 • 1-2 years' experience in pharmaceutical industry
 • Knowledge of FDA regulations and standards

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Ensure high standards of compliance
 • Link affiliate to global medical affairs
 • Perform strategic leadership role

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Product manager job
 • Pharmaceutical industry
 • Bangkok, Thailand

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Product manager job
 • Pharmaceutical industry
 • Bangkok, Thailand

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree of Computer Science field
 • Background in a Pharmaceutical manufacturing
 • Fluent in English, both oral and written

23 hours ago

 

Applied
 • Pharmaceutical Company, Ratchadapisek Road Area
 • Assistant Product Manager, Pharm. Sales experience
 • Work from Monday to Friday, Good benefits company

23 hours ago

 

Applied
 • Technician
 • experience 0 - 2 years
 • Bachelor’s degree or higher

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • 0-3 years relatable experience
 • Monday to Friday

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Pharmacy or equivalent
 • 3 years’ experience in the pharmaceutical
 • Knowledge of marketing concepts

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sale target & sale grow in hospital market
 • Degree in Pharmacy,Medical Science,Health Science
 • 1-2 years experience in Nutrition/Healthcare sales

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ตรวจสอบบันทึกการผลิตเพื่อปล่อยผ่านยา
 • เงินเดือนตามตกลง

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree graduate in Pharmacy
 • Fresh graduate is welcome
 • Have own car and driving license.

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการคลังสินค้า ยาและเวชภัณฑ์
 • ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
 • 1-3 ปี หากมีประสบการณ์ทำงานคลังสินค้า

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree Nurse
 • Experience is preferable or fresh graduated
 • รวบรวมรายงาน การรักษาพยาบาล เสนอผู้บริหาร

23 hours ago

 

Applied
 • Degree in Food Science / Nutrition
 • Positive attitude, good communication skills
 • Have own car and driver's license

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Food Science / Nutrition
 • Positive attitude, good communication skills
 • Have own car and driver's license

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • - Bachelor’s Degree in Science or related field
 • - Minimum 2 years sales experience in sales
 • - Have own car and driver’s license

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • - Bachelor’s Degree in Science or related field
 • - Minimum 2 years sales experience in sales
 • - Have own car and driver’s license

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Degree in any field or Nurse / Nutrition
 • 1 - 2 years experiences in customer area

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Have at least 2 years experiences in monitoring
 • Represent local team in clinical trial global/regi
 • Responsible for conducting global clinical trials

23 hours ago

 

Applied
 • degree in Medical Technology
 • 2 years experience in Hospital Lablaboratory
 • Excellence analytical and troubleshooting

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • medical
 • marketing
 • product manager

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To search new clients (hospitals)
 • To conduct market survey (hospitals)
 • Willing to travel upcountry when requested

22-Jan-18

THB13k - 30k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.