• ทำงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์
 • มีประสบการณ์ในสายการพัฒนาบุคลากร อย่างน้อย 5 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์และมีทัศนคติที่ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน(ขึ้นกับความสามารถ),เซอร์วิสชาร์จ-เงินทิป
 • ที่พัก,อาหาร,ค่าโทรฯ,โบนัส(ตามผลประกอบการ),วันหยุด
 • อายุ 28-40 ปี,วุฒิ-ปริญญาตรี

13 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Head of UX/UI Job
 • Attractive Benefits and Working Environment
 • Work location in Bangkok

16 hours ago

Above THB120k /month

Applied
 • การวางแผน, การบริหารงาน, การประสานงาน, การติดตาม
 • มีความรู้งานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร 10 ปีขึ้นไป

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master's Degree in Logistics
 • 10 years experience in senior or manager level
 • Quality system ,ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

22 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • บริหารจัดการระบบบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินมา ไม่น้อยกว่า 7
 • วางแผนพัฒนาพื้นที่และกิจการค้า

22 hours ago

 

Applied
 • รายงานสถานะความเสี่ยง
 • การประเมินความเสี่ยงความมั่นคงทางการเงินขิงบริษัท
 • การบริการความเสี่ยงทางธุรกิจ

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน(ขึ้นกับความสามารถ),เซอร์วิสชาร์จ-เงินทิป
 • ที่พัก,อาหาร,ค่าโทรฯ,โบนัส(ตามผลประกอบการ),วันหยุด
 • อายุ 28-40 ปี,วุฒิ-ปริญญาตรี

22 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Education Tech Startup
 • 25-35K
 • Urgent!

22 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Diploma or Bachelor in Business Administration
 • Marketing, Communication, Arts, Economics
 • good network connection with third parties

22 hours ago

 

Applied
 • Bonus 3Mths,Med Ins,Dental Fee,Group Ins,Etc.
 • World-wide Established Audio Trading Company
 • Exp. in Sales & Purchasing Planning over 15 yrs.

22 hours ago

 

Applied
 • Male,Female,not over 28, Good command in English
 • Bachelor's degree in any related
 • 1 year exp. in Retail // BTS Saphan Taksin,Ekkamai

22 hours ago

 

Applied
 • รายงานสถานะความเสี่ยง
 • การประเมินความเสี่ยงความมั่นคงทางการเงินขิงบริษัท
 • การบริการความเสี่ยงทางธุรกิจ

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience as an Asst. Manager or Manager
 • Certification, Bachelor or Master in Accounting
 • Good level of communication in English

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Civil Engineer.
 • Steel Structure Design.
 • Licensed Professional Engineer.

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • 7+ years experience in HR Management level
 • Location BTS ChongNonsi / Salary 150K - 200K THB
 • Good Communication in English /Age 42 years old up

22-Mar-19

Above THB160k /month

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ในด้านงานบัญชีและการปิดงบ
 • ประสบการณ์ 2 ปี ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี

22-Mar-19

 

Applied
 • Strong leadership skill with an analytical mind
 • Self-Starter, highly motivated and result driven
 • Manage client target & strategic activities

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Experian in Marketing 8+ years
 • Master Degree in Marketing
 • จัดทำแผนธุรกิจสร้างแบรนด์

22-Mar-19

 

Applied
 • Strong Leadership Skill
 • Minimum 5 years work experience
 • Systematic Thinking

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Commercial Analyst
 • Finance Analyst
 • Business development

22-Mar-19

 

Applied
 • Head of Legal
 • Good command of English.
 • Good knowledge in Business Law

22-Mar-19

 

Applied
 • Sales Management, Business Development
 • 10 Yrs exp in Sales Software Application
 • Excellent command of English

22-Mar-19

 

Applied
 • 8+ years working experience in Human Resource
 • Multi-national organization.
 • Strong background and knowledge of HR

22-Mar-19

 

Applied
 • 10+ years’ experience in a Digital or Technology
 • 5+ years digital transformation experience
 • Established digital leader with in depth knowledge

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีภาวะผู้นำ

22-Mar-19

 

Applied
 • Project Manager
 • การจัดการ
 • บริหารธุรกิจ

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Warehouse Manager
 • Raw Material, receiving, distribution
 • Warehouse policies and procedures

22-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • HR Strategic
 • HRM/HRD
 • Succession Plan

22-Mar-19

 

Applied
 • 20 years’ experience in industrial research
 • Finance & investment for Corporate Venture Capital
 • Knowledgeable in Six-sigma methodology

22-Mar-19

 

Applied
 • Sociable and good human relations
 • Effective communication skills in English
 • Accuracy and attention to detail.

22-Mar-19

 

Applied
 • Bonus 4Mths,Med Ins,Dental,Position,Mobile,etc.
 • Big group Japanese Chemical Manufacturing Company
 • 10 yrs. exp. in HR all fuction + Management skills

22-Mar-19

 

Applied
 • Product Development
 • Life Insurance
 • Product Marketing

22-Mar-19

 

Applied
 • Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estates
 • Administration General Manager
 • Rayong

22-Mar-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
 • เป็นผู้นำในเรื่องการให้บริการลูกค้า

22-Mar-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
 • เป็นผู้นำในเรื่องการให้บริการลูกค้า

22-Mar-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
 • เป็นผู้นำในเรื่องการให้บริการลูกค้า

22-Mar-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
 • เป็นผู้นำในเรื่องการให้บริการลูกค้า

22-Mar-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
 • เป็นผู้นำในเรื่องการให้บริการลูกค้า

22-Mar-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
 • เป็นผู้นำในเรื่องการให้บริการลูกค้า

22-Mar-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
 • เป็นผู้นำในเรื่องการให้บริการลูกค้า

22-Mar-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
 • เป็นผู้นำในเรื่องการให้บริการลูกค้า

22-Mar-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
 • เป็นผู้นำในเรื่องการให้บริการลูกค้า

22-Mar-19

 

Applied
 • A degree in Management or Marketing or any related
 • At least 3 years' experience in this position
 • Excellent communication of English and Thai

22-Mar-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
 • เป็นผู้นำในเรื่องการให้บริการลูกค้า

22-Mar-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
 • เป็นผู้นำในเรื่องการให้บริการลูกค้า

22-Mar-19

 

Applied