• มีประสบการณ์ด้านประกันภัย 1-2 ปี
 • หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัททางโทรศัพท์

15-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • บริหารความเสี่ยงด้านประกัน
 • Risk and Control Self Assessment หรือ RCSA
 • Operational Risk

15-Feb-19

 

Applied
 • Claims management
 • Life and Non-Life Insurance
 • 3-5 years of working experience in Claim

15-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Marketing
 • At least 6 years’ experience of working
 • Good presentation and written skills

15-Feb-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Filling policy wordings and premium rates to OIC
 • Research competitor's product in domestic or inter
 • Design and develop product packages to meet custom

15-Feb-19

 

Applied
 • Internal Audit Experience
 • Life Insurance Experience
 • Thai National with good English

15-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • project management
 • digital solution
 • mobile application

15-Feb-19

 

Applied
 • สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกัน / เงินฝาก
 • บริหารยอดขายผลิตภัณฑ์ประกัน / เงินฝาก
 • นำเสนอการออกแคมเปญของผลิตภัณฑ์ประกัน / เงินฝาก

15-Feb-19

 

Applied
 • Bancassurance Trainer
 • Insurance, Banking
 • Job in Bangkok, Thailand

15-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • DEV 401
 • APEX Developer ,Visualforce, SOQL
 • JavaScript, HTML5, CSS.

15-Feb-19

 

Applied
 • At least over 7 years’ experience in insurance
 • Experience of developing and managing Compliance
 • Fluent in English communication

15-Feb-19

 

Applied
 • Degree in Marketing, Business Administration
 • Experience in marketing at least 1 year
 • Good personality and interpersonal skills

14-Feb-19

 

Applied
 • บริหารจัดการงานด้านรับประกันภัยทางทะเลและเบ็ดเตล็ด
 • มีประสบการณ์ด้านการรับประกันภัยทางทะเล
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

14-Feb-19

 

Applied
 • Insurance underwriter
 • Excellent command in English is required
 • New graduate are welcomed

14-Feb-19

 

Applied
 • Approach new customers targeted by the Company
 • Build relationships and maintain existing customer
 • Analyze data and needs

14-Feb-19

 

Applied
 • Training life insurance to sales agency staff.
 • Handle training course planning.
 • Support and coordinate to sales support.

14-Feb-19

 

Applied
 • Business performance/Strategy
 • Product marketing
 • Product Development

14-Feb-19

 

Applied
 • Sales, Revenue Management and Reporting
 • Project Management
 • Able to communicate both Thai and English

14-Feb-19

 

Applied
 • Capable of quote PA, TA term & condition insurance
 • Coach and consult on underwriting knowledge
 • Underwriting for both Individual & group insurance

14-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in insurance industry
 • Financial Services industry
 • non life insurance and life insurance.

14-Feb-19

 

Applied
 • Insurtech experience
 • Good command in English
 • Excellent benefit and located near MRT station

14-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Build and maintain relationship with Partners
 • Monitoring foreign customer accounts
 • Excellent in Chinese Mandarin or Japanese

14-Feb-19

 

Applied
 • Salary 20,000 plus commission
 • Compassionate and People person
 • Interpersonal communication skills

14-Feb-19

THB20k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • CPD License is required
 • Thai National with good English level
 • Experience of International environment

14-Feb-19

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 50 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Feb-19

 

Applied
 • Motor insurance
 • Teamwork, Professionalism
 • Good command in English

14-Feb-19

 

Applied
 • New graduates are welcomed
 • Salary Baht 18,000 – 30,000
 • Bonus, Provident Fund, Life, Personal Accident and

14-Feb-19

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Underwriting
 • Motor Insurance
 • 5 years of insurance background

14-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Claim Handler Complex
 • Motor Claims / Car engineer
 • General Insurance

14-Feb-19

 

Applied
 • Legal
 • Lawyer, Litigations
 • OIC

14-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปวช. ปวส. ขึ้นไป
 • รับเอกสารที่จัดส่งมายังบริษัท ทั้งทางไปรษณีย์
 • บันทึกบิลที่ได้รับทั้งหมดเข้าระบบลงทะเบียน

14-Feb-19

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • บันทึกบิลที่ได้รับทั้งหมดเข้าระบบลงทะเบียน
 • บันทึกบิลที่ได้รับทั้งหมดเข้าระบบลงทะเบียน

14-Feb-19

 

Applied
 • งานประกันภัย
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ
 • ทักษะการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

14-Feb-19

 

Applied
 • product development
 • product management
 • product design

14-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Process medical claims/travel claims
 • Provide optimum levels of customer service
 • Experience 1- 2 Years in Health Insurance

14-Feb-19

 

Applied
 • More than 5 years experiences in bancassurance
 • Strategist, campaign management, product
 • Focusing on Campaign management, Marketing

13-Feb-19

 

Applied
 • 5 years of experience in insurance industry
 • 5 years of experience in insurance sale marketing
 • Excellent in ENGLISH

13-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • To register all the complaints and acknowledge
 • Minimum 5 years in customer service
 • The knowledge of insurance operations

13-Feb-19

 

Applied
 • Bachelor's Degree of any field
 • Experience in Health Insurance would be advantage
 • Good English skills are required

13-Feb-19

 

Applied
 • Process Improvement, Project Management
 • Experienced in Banking, Insurance, Life Insurance
 • Strong on huge data management

13-Feb-19

 

Applied
 • Calculating and analyzing monthly allowance
 • running and maintaining the allowance model
 • process improvements in compensation overrun

13-Feb-19

 

Applied
 • มีแผนรับรองเงินเดือน
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

13-Feb-19

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ / นักขัตฤกษ์
 • โบนัสประจำปี ประกันสังคม
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

13-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 23-33 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ, การตลาด ฯลฯ
 • พัฒนา Sale Tools ต่างๆ ให้กับช่องทางการขาย
 • ร่วมพัฒนากระบวนการขาย และสนับสนุนงาน Project ต่างๆ

13-Feb-19

 

Applied
 • Manage exciting projects in insurance and banking
 • Define and execute IT linked projects
 • Act as project manager for various clients

13-Feb-19

Salary negotiable

Applied