• มีทักษะด้านการสื่อสารทางการตลาด
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • มีความรู้ด้านงานประกันวินาศภัย ประกันชีวิต

18 hours ago

 

Applied
 • Analysis and Monitoring of complaint and fraud.
 • Strategic thinking and planning.
 • Excellent in English communication

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีด้านสถิติประกันภัย
 • มีทักษะในการเจรจา
 • มีใบนายหน้าประกันวินาศภัย

24-Feb-18

 

Applied
 • Age 25-35 years old
 • Bachelor's degree in any field.
 • Positive attitude in customer service

23-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประกัน
 • กรดเฉลี่ย 2.80 ขึ้น
 • ชอบการคำนวณ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้

23-Feb-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ประสบการณ์งานบริหารการขายประกันชีวิต 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารทีมขายและดูแลกลุ่มลูกค้าผู้บริหาร
 • มีความรู้และเข้าใจธุรกิจประกัน

23-Feb-18

 

Applied
 • Lead a team of Digital and Innovation Department
 • IT Project Management; Business Process Project
 • Design customer journey and experience roadmap

23-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • actuary, Acturial, Insurance
 • Life Insurance
 • Actuarial, Pricing

23-Feb-18

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • experience in Life or Non-life insurance 3 years
 • Experience in external audit for insurance

23-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Monitor Company’s investments in fixed-income
 • Monitor both domestic and international economic
 • Monitor Company’s investment liquidity and capital

23-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Strong knowledge in Life insurance product
 • MKT Promotion, MKT Campaign, Project Management
 • Sales materials, Sales kit, Product training slide

23-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงาน ฝ่าย Sales Supprot
 • จัดทำค่าใช้จ่ายและจัดทำรายงาน
 • เกี่ยวกับ กิจกรรมของ Sales Supprot

23-Feb-18

 

Applied
 • Strong knowledge in Investment linked product
 • Good command in English language
 • - Working experience in Insurance business

23-Feb-18

 

Applied
 • มีความก้าวหน้า
 • มีความมั่นคง
 • มีสวัสดิการที่ดี

23-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความก้าวหน้า
 • มีความมั่นคง
 • มีสวัสดิการที่ดี

23-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการพิจารณารับประกันภัย 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัย ( Non-motor)

23-Feb-18

THB20k - 45k /month

Applied
 • Evaluate, monitor, implement operating procedures
 • Process Improvement
 • Change management

23-Feb-18

 

Applied
 • Underwrite applications and cases
 • To do with system related to underwriting process
 • At least 1 years exp in Underwriter

23-Feb-18

 

Applied
 • 1-2 years of Sales & Marketing field
 • Basic knowledge of insurance
 • Excellent interpersonal skills

23-Feb-18

 

Applied
 • Work closely with the underwriting team member
 • Understand products and pricing models
 • Over 3 years -experience in insurance background

23-Feb-18

 

Applied
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย

23-Feb-18

 

Applied
 • Property & Miscellaneous Insurance
 • Applicable practical statistics skills/background
 • Good skill in policy wording in Thai and English

23-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in nursing, Health Insurance
 • Experience in Hospital / Medical Institute
 • Good command in English

23-Feb-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการหรืออื่นๆ
 • มีประสบการณ์ขยายตลาดประกันกลุ่ม 2-3 ปี
 • มีความสามารถในการนำเสนองานประกันกลุ่ม ใช้โปรแกรม

23-Feb-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Experience in insurance
 • Excellence command of spoken and written English

23-Feb-18

 

Applied
 • Responsible for claim adjudication for all claims
 • Handle complaints and answer queries from parties
 • Nursing/Medical background

23-Feb-18

 

Applied
 • Initiate and improve the pricing model
 • Bachelor’s degree in Statistics, Mathematics
 • Must have experience in Non-Life Insurance

23-Feb-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านประกัน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

23-Feb-18

 

Applied
 • Accounting graduation
 • Al least 5 years in accounting
 • Good relationship & communication

23-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Finance
 • CFO
 • Accounting

23-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านบริหารประกันภัย อย่างน้อย 5 ปี
 • วิเคราะห์และพิจารณารับประกันPA/HI

23-Feb-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านประกันต่อ อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้ดี

23-Feb-18

 

Applied
 • Internal Auditor
 • Insurance Industry
 • Minimum 4 years experiences in Audit

23-Feb-18

 

Applied
 • University or Secretarial School graduate.
 • 3-5 Years experience in any field of work.
 • Excellent verbal and written communication skill.

23-Feb-18

 

Applied
 • Master and Bachelor’s Degree in Marketing
 • 10-15 years working experience in underwriting
 • Good product analysis skills.

23-Feb-18

 

Applied
 • within the BTS line and a friendly surroundings
 • good remuneration package
 • a very rewarding and challenging roles.

22-Feb-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ213-30ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

22-Feb-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ21-35ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

22-Feb-18

 

Applied
 • Data Scientist
 • Design data platform and structure
 • Data Driven

22-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Relationship Manager
 • Life Insurance
 • Sales

22-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • close to BTS/ MRT
 • Business area
 • Good working environment

22-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • A University degree
 • At least 3 years’ experience
 • Proficient in the use of Microsoft office softwa

22-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • A University degree
 • At least 4 years’ experience
 • Proficient in the use of Microsoft office softwa

22-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • A University degree
 • At least 3 years’ experience
 • Proficient in the use of Microsoft office softwa

22-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • A University degree
 • At least 3 years’ experience
 • Proficient in the use of Microsoft office softwa

22-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience of product mnagementSpecialist
 • Strong background and experience in actuarial
 • Good Communicate in English

22-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • supervisor,
 • telemarketing
 • sale

22-Feb-18

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารดี น้ำเสียงไพเราะชัดเจน

22-Feb-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.