• จบ ป.ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ และคณิตศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proficiency in MS. Office. Excel is a must
 • Excellent communication and presentation skills
 • Skills in English is a must

16-Mar-18

 

Applied
 • least 2-3 years work experience in claims
 • University degree in Medical Science or related
 • English proficiency and knowledge using Microsoft

16-Mar-18

 

Applied
 • Manage Financial Accounting transformation project
 • At least Bachelor Degree of Accounting, Finance
 • Review current processes and drive improvement

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Strong knowledge in Life insurance product
 • MKT Promotion, MKT Campaign, Project Management
 • Sales materials, Sales kit, Product training slide

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • experience in Life or Non-life insurance 3 years
 • Experience in external audit for insurance

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์งานบริหารการขายประกันชีวิต 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารทีมขายและดูแลกลุ่มลูกค้าผู้บริหาร
 • มีความรู้และเข้าใจธุรกิจประกัน

16-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประกัน
 • กรดเฉลี่ย 2.80 ขึ้น
 • ชอบการคำนวณ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้

16-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Business Admin
 • Good communication skill
 • Microsoft Office skill

16-Mar-18

 

Applied
 • Projects and Initiatives Implementation
 • Subject Matter Expert (SME)
 • Systematic thinking, result-oriented

16-Mar-18

 

Applied
 • Monitor market movement, product trend, analysis
 • Manage and develop both new and existing products
 • Health insurance product analysis & strategy

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Loss Adjuster - Liability Loss Adjuster
 • Challenging and rewarding career
 • Newly graduates are welcome.

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 20 – 30 ปี
 • มีภูมิลำเนากรุงเทพฯและปริมณฑล
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์, การเงิน

16-Mar-18

 

Applied
 • Excellent relationship-building and coaching skill
 • Good English communication.
 • Knowledge of health claim services

16-Mar-18

 

Applied
 • HR Business Partner
 • HR Account Services
 • HR Manager

16-Mar-18

 

Applied
 • Specific skill of brokerage operational process
 • degree in Computer Science or related field
 • Self-motivated, ambitious and quickly absorb

16-Mar-18

 

Applied
 • Age 25-35 years old
 • Bachelor's degree in any field.
 • Positive attitude in customer service

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • actuary, Acturial, Insurance
 • Life Insurance
 • Actuarial, Pricing

16-Mar-18

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการหรืออื่นๆ
 • มีประสบการณ์ขยายตลาดประกันกลุ่ม 2-3 ปี
 • มีความสามารถในการนำเสนองานประกันกลุ่ม ใช้โปรแกรม

16-Mar-18

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย
 • ที่ปรึกษาและวางแผนการเงิน
 • สร้างความสัมพันธ์และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า

16-Mar-18

 

Applied
 • E-Commerce Platform
 • E-Commerce Customer Journey
 • Digital/E-Commerce Technology and Innovation

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Overall insurance marketing campaign
 • Fine-tune marketing campaigns to maximize ROI
 • New insurance product development

15-Mar-18

 

Applied
 • Strategic business plan in digital platform
 • Drive marketing campaigns
 • B2C digital marketing, insurance

15-Mar-18

 

Applied
 • งานวิชาการ
 • Content/งานเขียนบทความ
 • พัฒนาสื่อการสอน

15-Mar-18

 

Applied
 • ความมั่นคงในการทำงาน
 • ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ
 • หน่วยงานกำกับ ดูแลธุรกิจประกันภัย

15-Mar-18

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ความมั่นคงในการทำงาน
 • ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ
 • หน่วยงานกำกับ ดูแลธุรกิจประกันภัย

15-Mar-18

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in a mathematical,
 • actuarial or other numerate subject
 • Strong IT skills, including MS Excel

15-Mar-18

 

Applied
 • Understanding about Insurance,Risk and Reinsurance
 • Strong analytical and numerical skills
 • Verbal and written communication (Thai & English)

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ความมั่นคงในการทำงาน
 • ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ
 • หน่วยงานกำกับ ดูแลธุรกิจประกันภัย

15-Mar-18

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้อย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree of nursing sciences
 • English proficiency is a must
 • Communication and negotiation skills

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Thoroughly familiar with OIC and SEC regulations
 • Prepare the compliance management & reporting plan
 • Good command of English

15-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารดี น้ำเสียงไพเราะชัดเจน

15-Mar-18

 

Applied
 • supervisor,
 • telemarketing
 • sale

15-Mar-18

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • A University degree
 • At least 4 years’ experience
 • Proficient in the use of Microsoft office softwa

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • A University degree
 • At least 3 years’ experience
 • Proficient in the use of Microsoft office softwa

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Relationship Manager
 • Life Insurance
 • Sales

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในการออกแบบหลักสูตร 5 ปี
 • พัฒนากลยุทธ์ในการออกแบบการพัฒนาบุคคล
 • ประสบการณ์ในธุรกิจประกัน

15-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in investment field
 • Experience in managing derivatives investment
 • Asset management experience in Life Insurance

15-Mar-18

 

Applied
 • Data Management
 • Reporting
 • Planning

15-Mar-18

 

Applied
 • Good understanding of MVC design pattern
 • Knowledge of UI/UX standards
 • Understanding of code versioning tools

15-Mar-18

 

Applied
 • new product development of non-life insurance
 • Applicable practical statistics skills/background
 • Good skill in policy wording in Thai and English

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • BSc in Business Administration or related field
 • Strong client-facing and teamwork skills
 • Strong working knowledge of Microsoft office

15-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.